Recent Submissions

 • Bytový dům s polyfunkcí 

  Mráčková, Kateřina
  Bakalářská práce s tématem Bytový dům ve Dvoře Králové nad Labem zpracovává projektovou dokumentaci na úrovni pro provádění stavby. Objekt se nachází v odlehlé časti města v katastrálním území Dvoře Králové nad Labem. ...
 • Bytový dům 

  Murínová, Bohuslava
  Předmětem téhle bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro bytový dům. Pozemek je rovinatý a nachází se v Novém Boru. Objekt má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Střecha je řešena jako zelená ...
 • Návrh prefabrikované haly tělocvičny 

  Házy, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem prefabrikované haly tělocvičny. V úvodu byly ukázány některé možnosti statického řešení hal a jejich konkrétní realizace. Dále jsou v práci řešeny varianty návrhu vazníku tvaru I profilu ...
 • Adaptace hospodářského stavení 

  Juda, Jaroslav
  Cílem bakalářské práce je posouzení vybraných částí konstrukce historického objektu. Práce se dělí na diagnostickou a projekční část. Diagnostická část se skládá ze zaměření objektu a zhodnocení stávajícího stavu. V projekční ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti výstavby zelené střechy 

  Berka, Dominik
  Tato bakalářská práce s názvem Hodnocení ekonomické efektivnosti výstavby zelené střechy, se zaměřuje na popis ekonomického hodnocení efektivnosti zelených střech, průběhu životního cyklu stavby a efektivnosti veřejných ...
 • Diagnostika stavebně statického stavu objektu sýpky 

  Velát, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá diagnostiku objektu historické sýpky a ideový návrh rekonstrukce pro další využití. Práce se v teoretické části zaměřuje na historii podobných objektů zejména v Českých zemích a dále na historický ...
 • Tepelné čerpadlo v systému vytápění 

  Andrš, Matěj
  Bakalářská práce řeší návrh vytápění novostavby rodinného domu. Teoretická část představuje tepelná čerpadla, kdy se zabývá jejich základními vlastnostmi a typy tepelných čerpadel. Výpočtová část popisuje konkrétní návrh ...
 • Jednopolový rámový most 

  Kapsa, Štěpán
  Práce se zabývá návrhem jednopolové rámové konstrukce silničního mostu, která je založena hlubinně na pilotách. Vzhledem k velikosti rozpětí 26 m jsou v nosné konstrukci navrženy dodatečně předpjaté kabely. Konstrukce je ...
 • Silniční jednotrámový most 

  Lipovský, Václav
  Cílem této bakalářské práce je návrh mostní konstrukce. Most převádí pozemní komunikaci kategorie S7,5 přes říční tok. K práci byly vypracovány tři varianty, ze kterých se vybrala nejvhodnější a ta byla dále podrobněji ...
 • Lokálně podepřená železobetonová deska 

  Kolibáč, Radim
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a posouzení železobetonové lokálně podepřené monolitické stropní desky v 1.NP. Dále je součástí práce návrh a posouzení sloupu, základové patky a montovaného schodiště. Výpočet vnitřních ...
 • Ocelová konstrukce bazénu 

  Dovičic, Boris
  Práca sa zaoberá návrhom a posúdením oceľovej konštrukcie bazénovej haly v lokalite Brno-stred (Lužánky). Hala má pôdorysný tvar obdĺžnika o rozmeroch 30x42m. Najvyšší bod oceľovej konštrukcie objektu je na kóte 10,940 m ...
 • Zastřešení tribuny v Pohořelicích 

  Horníčková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem ocelové konstrukce zastřešení tribuny v Pohořelicích. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 19,35 x 5 m, výška je 3,35 m. Hlavní nosnou konstrukcí je zakřivený rám tvaru L o proměnném ...
 • Určení souřadnic a výšek bodů kalibračního pole 

  Pospíšil, Ondřej
  Bakalářská práce popisuje určení souřadnic a výšek bodů kalibračního pole v areálu AdMaS. V zadané lokalitě byla vybudována pomocná měřická síť. Z vrcholů této sítě následovalo podrobné zaměření bodů kalibračního pole. ...
 • Vytápění sídla firmy 

  Hudcová, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění a přípravy teplé vody v sídle firmy (administrativní budova s obchodem a bytem). Práce se skládá ze tří částí, teoretické, výpočtové a projektové. Teoretická část se zabývá ...
 • Bytový dům, Slavkov u Brna 

  Rosypal, Adam
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektu pro provedení stavby bytového domu ve Slavkově u Brna na ulici Zelnice II. Objekt je obdélníkového tvaru, až na část ustoupeného podlaží v 3NP, která je nahrazena ...
 • Návrh železobetonové stropní konstrukce přístavby objektu 

  Teplanová, Alžbeta
  Bakalárska práca sa zaoberá statickým posudkom a porovnaním dvoch navrhovaných variant železobetónovej stropnej dosky prístavby administratívnej časti budovy k pôvodnému objektu. V každom navrhovanom variante je konštrukcia ...
 • Vzduchotechnika jednotky intenzivní péče 

  Dobrovolná, Natálie
  Bakalářská práce se zabývá vzduchotechnickým systémem obsluhující nemocniční prostory. Systém je rozdělen na dva samostatné funkční celky. Zařízení č. 1 obsluhuje oddělení JIP (Jednotky intenzivní péče) a její přidružené ...
 • Vytápění objektu školy 

  Hartová, Klára
  Bakalářská práce se zabývá vytápěním objektu školy, která je provozována jako umělecká pro výuku volnočasových aktivit tj. hra na nástroj, zpěv, výtvarné aktivity apod. Budova je dvoupodlažní, nepodsklepená a je zastřešena ...
 • Vytápění víceúčelové budovy 

  Bros, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem teplovodního systému pro vytápění a přípravu teplé vody ve víceúčelové budově. Budova je navržena pro komerční, gastronomické, společenské a ubytovací účely. Teoretická část popisuje ...
 • Vzduchotechnika administrativní budovy 

  Augustín, Samuel
  Cieľom práce pod názvom „Vzduchotechnika administrativní budovy“ bolo vytvoriť návrh profesie vzduchotechnika na 10.NP daného objektu nachádzajúceho sa v Prahe. Jedná sa primárne o vzduchotechnické jednotky obsluhujúce dva ...

View more