Now showing items 1-20 of 380

 • Mateřská škola 21. stol. 

  Bajerová, Anna-Marie
  Základem této bakalářské práce je architektonická studie vypracovaná v předmětu AG034. Tématem práce je návrh mateřské školy, která bude vyhovovat požadavkům 21. století. Navržený objekt se nachází v městské části ...
 • AUTOCENTRUM VW GROUP MIKULOV 

  Abikenova, Kamilya
  BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZABÝVAJÍCÍ SE DOKUMENTACÍ PRO DSP A DPS NOVOSTAVBY AUTOCENTRA VOLKSWAGEN GROUP. PRÁCE VYCHÁZÍ Z DŘÍVE VYPRACOVANÉ STUDIE V PŘEDMĚTU AG33. NAVRHOVANÁ STAVBA SE NACHÁZÍ V MIKULOVĚ. POZEMEK SE NACHÁZÍ NA ...
 • Výroba značkové konfekce Brno 

  Antonova, Alina
  Tématem bakalářské práce je návrh průmyslové stavby – výroby značkové konfekce v Brně. Konfekční závod je zaměřen na výrobu značkové dámské konfekce. Řešený pozemek se nachází v Brno-Bohunice na ulici Vinohrady. Práce ...
 • Výrobní stavby, Výroba akvárií Brno 

  Baková, Erika
  Cieľom bakalárskej práce bol návrh novostavby priemyslovej výrobnej haly pre výrobu akvárií pre firmu Akváriá Pavlica v Horních Heršpicích. Tento projekt vychádza z architektonickej štúdie, ktorá bola spracovaná v rámci ...
 • Způsoby sanace betonové kanalizace 

  Vondráček, Filip
  Bakalářská práce je zaměřena na seznámení se způsoby sanace betonové kanalizace včetně šachet bezvýkopovou technologií. První část byla zaměřena na materiály, šachty, způsoby čištění a způsoby zjišťování stavebně-technického ...
 • Zpracování kalů z úpraven vod 

  Mach, Michal
  Vodárenský kal, úpravna vody, kalBakalářská práce se zaměřuje na způsoby likvidace a využití vodárenských kalů vzniklých na úpravnách vod používaných v současné době. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část ...
 • Modelové řešení nakládání se srážkovými vodami u vybraných typů staveb pro bydlení 

  Šoustal, Michal
  Bakalářská práce obsahuje modelové řešení nakládání se srážkovými vodami, kde u vybraných typů staveb pro bydlení jsou navržena určitá opatření. Jejím cílem je navrhnout hospodářské využití srážek ve prospěch obyvatel a ...
 • Technická řešení modrozelené infrastruktury ve městech 

  Císařová, Monika
  Bakalářská práce zpracovává poznatky v oblasti využívání dešťové vody ve městech. Začlenění pojmu modrozelená infrastruktura a popis používaných návrhových technických prvků pro efektivní hospodaření s dešťovou vodou v ...
 • Metodiky hodnocení technického stavu stokových sítí 

  Palkovská, Vendula
  Bakalářská práce se zabývá metodikami hodnocení stavebně-technického stavu stokových sítí. Práce se skládá ze dvou částí. První teoretická část je zaměřena na popis základních pojmů týkající se stokové sítě, seznámení se ...
 • Možnosti posouzení ohroženosti povodí přívalovým deštěm 

  Doleželová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá průběhem přívalových povodní na povodích řeky Oslavy a Oskavy. Cílem bakalářské práce bylo sestavení srážko-odtokového modelu, jeho nakalibrování na vybraných epizodách a následné vyhodnocení na ...
 • Posouzení místního vodovodu Vohančice 

  Sovák, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením obecního vodovodu Vohančice. Popisuje aktuální stav zásobování vodou, který slouží pro vytvoření hydraulického modelu vodovodní sítě. Práce se zaměřuje na tlakové a průtokové ...
 • Posouzení tlakových poměrů ve vodovodní síti obce Poličná 

  Zuzaňák, René
  Bakalářská práce se věnuje hydraulické analýze vodovodní sítě obce Poličná, okres Vsetín. Úvodní část práce je věnována teorii využití matematického modelování vodovodní sítě. Pro zjištění tlakových poměrů vodovodní sítě ...
 • Bytový dům, Rajhrad 

  Korábková, Adriena
  Předmětem bakalářské práce je návrh Bytového domu v zastavěné části obce Rajhrad, okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj. Jedná se o čtyřpodlažní stavbu (1 podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží), vybavenou kombinovaným ...
 • Bytový dům 

  Kolář, Jan
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh a zpracování projektové dokumentace pro provedení novostavby bytového domu. Navržená stavba se nachází v klidné okrajové části města Přerova s výhledem na okolní extravilán a poutní ...
 • Bytový dům 

  Kovařík, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby bytového domu v Moravské Chrastové. Pozemek určený pro výstavbu se nachází ve svahu ve východní části obce. Objekt je navržen jako samostatně stojící, s jedním suterénním ...
 • Bytový dům 

  Kaňa, Josef
  Bakalářská práce s názvem Bytový dům, řeší projektovou dokumentaci na úrovni dokumentace provádění stavby pro bytový dům. Samotná stavba se nachází v okrajové části obce Holešov směr obec Přílepy. V lokalitě vznikly nová ...
 • Bytový dům 

  Kománková, Barbora
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace bytového domu v městské části Poštorná v Břeclavi. Objekt je postaven ze systému POROTHERM a má plochou střechu. Jedná se o samostatně stojící nepodsklepený ...
 • Bytový dům 

  Krampla, Jan
  Předmětem bakalářské práce je novostavba bytového domu, který se nachází na východ od centra města Zlín, Příluky. Objekt má tři nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Je zastřešen plochou střechou. V podzemním podlaží ...
 • Bytový dům 

  Kovaříková, Kristýna
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a vypracovat projektovou dokumentaci novostavby bytového domu. Bytový dům je umístěn na pozemku v Prostějově. Budova je navržena jako samostatně stojící, dvoupodlažní a částečně podsklepená. ...
 • Bytový dům 

  Koníček, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu v obci Uherský Brod. Bytový dům je navržen jako plně podsklepený samostatně stojící objekt se třemi nadzemními podlažími. ...