Now showing items 1-20 of 380

 • Adaptace hospodářského stavení 

  Juda, Jaroslav
  Cílem bakalářské práce je posouzení vybraných částí konstrukce historického objektu. Práce se dělí na diagnostickou a projekční část. Diagnostická část se skládá ze zaměření objektu a zhodnocení stávajícího stavu. V projekční ...
 • Analýza chování trhliny zatížené kombinovaným módem namáhání 

  Antalík, Adam
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou napätosti v okolí koreňa trhliny, ktorú popisuje súčiniteľ intenzity napätia K. Úlohou tejto práce je výpočet hodnôt parametra K pri asymetrickom štvorbodovom ohybovom namáhaní telesa, ...
 • Analýza finančních zdrojů stavebních podniků 

  Valenta, Daniel
  Předmětem této bakalářské práce „Analýza finančních zdrojů stavebního podniku“ je přiblížit danou problematiku a seznámit se s různými možnými způsoby financování stavebního podniku. Bakalářská práce je rozdělena do dvou ...
 • Analýza nákladů pasivních domů a domů s nulovou potřebou energie 

  Šiklingová, Barbora
  Bakalářská práce „Analýza nákladů pasivních domů a domů s nulovou spotřebou energie“ je zaměřena na použití přírodních materiálů v konstrukcích vhodných pro pasivní a nulové domy. Teoretická část popisuje pojmy související ...
 • Analýza nákladů pasivních domů a domů s nulovou potřebou energie 

  Gregovská, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá obálkovými konstrukcemi již stávajícího rodinného domu, který je v pasivním standardu. Porovnávané konstrukce jsou tedy obvodová, podlahová a střešní. Předmětem této práce je, zda navržená skladba ...
 • Analýza nákladů výrobní režie ve stavebním podniku 

  Kmoníček, Matěj
  Bakalářská práce „Analýza nákladů výrobní režie ve stavebním podniku“ se zabývá analýzou nákladů výrobní režie vybrané společnosti. Cílem je návrh zavedení nebo vylepšení řízení nákladů ve vybraném podniku. Teoretická část ...
 • Apartmánový resort Velké Karlovice 

  Hašlíková, Adriana
  Předmětem bakalářské práce je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG035 – Ateliér architektonické ...
 • Apartmánový resort Velké Karlovice 

  Minarčíková, Barbora
  Předlohou této bakalářské práce je architektonická studie vypracovaná v předmětu AG036. Tato studie je rozpracovaná do stupně Dokumentace pro stavební povolení a následně do Dokumentace pro provádění stavby. Tématem práce ...
 • Apartmánový resort Velké Karlovice 

  Špačková, Adéla
  Předmětem bakalářské práce je rekonstrukce bytového domu a změna jeho funkčního využití na apartmánový resort. Nachází se na kraji obce Velké Karlovice v CHKO Beskydy. Stávající objekt má podobu dvou navzájem posunutých ...
 • Apartmánový resort Velké Karlovice 

  Kiowský, Filip
  Předmětem této bakalářské práce je návrh rekonstrukce a konverze dvojice bytových domů z druhé poloviny 20. století. Práce vychází z předmětu AG035 – Ateliér architektonické tvorby 5. Řešené budovy se nachází v populární ...
 • Apartmánový resort Velké Karlovice 

  Klement, Tomáš
  Obsah bakalářské práce odpovídá stupňům projektové dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby Cílem projektu bylo navrhnout rekonstrukci tří stávajících objektů a navýšení stávajících ubytovací a ...
 • Aplikace marketingového mixu ve veřejné správě 

  Lunterová, Sára
  Bakalárska práca je zameraná na marketing, nástroje marketingového mixu a jeho interpretáciu v rámci verejnej správy. Teoretická časť sa zaoberá pojmami ako marketing, marketingový mix, verejná správa a marketingový výskum. ...
 • Arpitha - hippocentrum Podolí u Brna 

  Čermák, Martin
  Bakalářská práce vychází z projektu Hippocentra, neboli výcvikového centra pro koně, zpracovávaného v třetím semestru bakalářského studia. Jezdecký areál je navržen na pozemku v obci Podolí u Brna. Jedná se o pozemek na ...
 • Arpitha - hippocentrum Podolí u Brna 

  Palová, Iva
  Baklářská práce navazuje na předmět AG 032 absolvovaný v druhém ročníku studia. Tématem je návrh areálu hipocentra Arpitha v obci Podolí u Brna. Pozemek se nachází na jižním svahu kopce mimo centrum obce. Vedle řešeného ...
 • Autocentrum VW Group Brno 

  Thunová, Nicola Vanesa
  Abstrakt Základem této bakalářské práce je architektonická studie vypracovaná v předmětu AG033. Tato studie je rozpracovaná do stupně Dokumentace pro stavební povolení a následně do Dokumentace pro provádění stavby. Tématem ...
 • AUTOCENTRUM VW GROUP MIKULOV 

  Abikenova, Kamilya
  BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZABÝVAJÍCÍ SE DOKUMENTACÍ PRO DSP A DPS NOVOSTAVBY AUTOCENTRA VOLKSWAGEN GROUP. PRÁCE VYCHÁZÍ Z DŘÍVE VYPRACOVANÉ STUDIE V PŘEDMĚTU AG33. NAVRHOVANÁ STAVBA SE NACHÁZÍ V MIKULOVĚ. POZEMEK SE NACHÁZÍ NA ...
 • AUTOCENTRUM VW GROUP MIKULOV 

  Běhůnek, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby Autocentra VW v Mikulově. Dokumentace navazuje na studii vypracovanou během letního semestru akademického roku ...
 • AUTOCENTRUM VW GROUP MIKULOV 

  Matoušková, Anna Marie
  Bakalářská práce vychází z dříve vypracované studie Autocentra Volkswagen Group v předmětu AG033 a rozšiřuje ji dokumentací DSP A DPS. Navrhovaná stavba se nachází na okraji města Mikulov. Řešené území obklopuje z jedné ...
 • AUTOCENTRUM VW GROUP MIKULOV 

  Šešulková, Jana
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout novostavbu autocentra skupiny Volswagen. Projekt vychází z architektonické studie, která byla zpracována v rámci předmětu AG033 Ateliér architektonické tvorby na téma Autocentrum ...
 • AUTOCENTRUM VW GROUP MIKULOV 

  Świderová, Dorota
  Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby autocentra VW group. Projekt vychází z ateliérové práce AG 033 zpracované v 2.ročníku. Pozemek se nachází v Mikulově při ulici Jiráskova. Jedná se o část Mikulova ležící v ...