Show simple item record

Rolling bearing stiffness

dc.contributor.advisorKošťál, Davidcs
dc.contributor.authorKrišpín, Jakubcs
dc.date.accessioned2022-06-18T06:54:16Z
dc.date.available2022-06-18T06:54:16Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationKRIŠPÍN, J. Tuhost valivých ložisek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other139445cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206387
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce se zabývá tuhostí modelové konfigurace hřídele uložené letmo ve dvou jednořadých radiálních kuličkových ložiscích. V úvodu se práce věnuje valivým ložiskům a parametrům ovlivňující jejich tuhost. Poté je navržena modelová sestava a proveden výpočet její tuhosti v softwaru MESYS. Dále je na této sestavě provedeno experimentální měření tuhosti, která se zjišťuje měřením deformace hřídele při daném zatížení. Hodnoty jsou vzájemně porovnány a jsou určena citlivá místa ve výpočtu. Výsledky práce vedou zejména k určení velikosti vlivu jednotlivých parametrů na změnu tuhosti a ověření funkčnosti softwaru MESYS.cs
dc.description.abstractGiven bachelor thesis deals with stiffness of model shaft configuration which is mounted overhung in two single row radial ball bearings. Initial part of the thesis is focused on roller bearings and parameters affecting their stiffness. Then a model assembly is designed. The stiffness calculation calculation of the assembly is performed by MESYS software. Subsequently, an experimental stiffness measurement is performed. Stiffness is determined by measuring the deformation of the shaft at given load. Values are compared with each other and the sensitive points in the calculation are determined. The results of the thesis mainly lead to determination of the magnitude of the influence of individual parameters on the change in stiffness. The functionality of the MESYS software was verified.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttuhostcs
dc.subjectvalivé ložiskocs
dc.subjectsoftware MESYScs
dc.subjectstiffnessen
dc.subjectroller bearingen
dc.subjectsoftware MESYSen
dc.titleTuhost valivých ložisekcs
dc.title.alternativeRolling bearing stiffnessen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-17cs
dcterms.modified2022-06-23-10:56:22cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid139445en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.12.09 08:54:06en
sync.item.modts2022.12.09 08:15:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKvarda, Danielcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) Je možné z měření zjistit tuhostní parametry použitého ložiska jako je například radiální tuhost ? - zodpovězeno 2) Výsledky na obrázku 5-7 ukazují že první měřený bod odpovídá predikci, avšak další měřené body jsou posunuté do vyšších deformací o velmi podobný "offset". Není zde ovšem patrné, že by byl jiný trend, jelikož u nejvyšší měřené hodnoty 500 N se experiment opět sbíhá k predikci. Čím to může být způsobeno? Případně ukažte graf kde není průměrná hodnota, ale jsou zobrazeny všechny měřené body. - zodpovězeno Doc. Vrbka: Jakým způsobem jste měřil geometrické tolerance ložiska? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record