Show simple item record

Design of a milling table for machining wooden boards

dc.contributor.advisorČípek, Pavelcs
dc.contributor.authorUhlíř, Radimcs
dc.date.accessioned2022-06-18T06:54:17Z
dc.date.available2022-06-18T06:54:17Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationUHLÍŘ, R. Konstrukce frézovacího stolu pro obrábění dřevěných desek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140090cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206394
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem a realizací frézovacího stolku pro obrábění dřevěných desek. V rešeršní části byla provedena analýza řešení dostupných na trhu spolu s analýzou upínacích přípravků obrobků, upínacích přípravků ruční frézky a lineárních vedení. Na základě rešerše byla navrhnuta dvě koncepční řešení a několik variant řešení konstrukčních uzlů. Z koncepčních řešení bylo vybráno nejvhodnější konstrukční řešení, byly provedeny výpočty kritických uzlů a byla vypracována výkresová dokumentace. Následně byl zhotoven prototyp stolku a byla otestována jeho funkčnost. Stolek dokáže upnout a obrobit dřevěnou desku o maximálních rozměrech 1000 x 800 x 100 mm.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with the design and implementation of a milling table for machining wooden boards. In the research part, an analysis of the solutions available on the market was performed together with an analysis of workpiece fixtures, hand milling fixtures and linear guides. Based on the research, two conceptual solutions and several variants of structural nodes were proposed. The most suitable constructional solution was selected from the conceptual solutions, calculations of critical nodes were performed and drawing documentation was made. Subsequently, a prototype of the table was made and its functionality was tested. The table can clamp and machine a wooden board with maximum dimensions of 1000 x 800 x 100 mm.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRuční frézkacs
dc.subjectfrézovací stolekcs
dc.subjectupnutícs
dc.subjectlineární vedenícs
dc.subjectHand milling machineen
dc.subjectmilling tableen
dc.subjectclampingen
dc.subjectlinear guidesen
dc.titleKonstrukce frézovacího stolu pro obrábění dřevěných desekcs
dc.title.alternativeDesign of a milling table for machining wooden boardsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-17cs
dcterms.modified2022-06-23-10:56:30cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid140090en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.12.09 08:54:07en
sync.item.modts2022.12.09 08:13:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMazal, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) Prosím o vysvětlení způsobu volby hodnoty tolerancí polohy spojovacích otvorů na výkresech komponent (+/- 0,1) apod. - zodpovězeno 2) Stručně popište způsob ochrany všech pohyblivých komponet konstrukce stolu proti jemnému i hrubému prachu vznikajícímu při frézování dřeva. - zodpovězeno Doc.Vrbka: Jak je vyřeno nastavena výška frézování v ose Z? Je tam nějaký doraz? Jak je řešeno nadzvednutí desky v upínačích? - zodpovězeno Doc.Mazal: Jak jsou přesné drážky v profilech? Jak přesně se pohybují části v drážkách? - zodpovězeno Ing.Koutecký - U komerčního zařízení je nízká cena oproti navrženému, vysvětlete? - zodpovězeno Jaká je největší deformace nosníku? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record