Show simple item record

Possibilities of product release in a manufacturing enterprise

dc.contributor.advisorRozehnalová, Janacs
dc.contributor.authorSechra, Davidcs
dc.date.accessioned2022-06-18T06:54:17Z
dc.date.available2022-06-18T06:54:17Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationSECHRA, D. Možnosti uvolňování výrobku ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140144cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206395
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje uvolňování výrobku v brněnském výrobním závodě společnosti Bosch Rexroth. Nejprve je popsán teoretický úvod do problematiky včetně představení metod analýzy vzniku vad při výrobním procesu. Praktická část se zabývá popisem současného stavu uvolňování výrobku ve firmě a jeho analýzou. Práce je zakončena návrhy a doporučeními vzhledem k poznatkům analýzy a popisu současného stavu.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with the product's release in the Brno production plant of Bosch Rexroth. First, a theoretical introduction to the issue is described, including an introduction to analysis methods of failures in the production process. The practical part deals with the description of the company's current state of product release and its analysis. The work ends with suggestions and recommendations regarding the analysis findings and a description of the current state.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUvolňování výrobkucs
dc.subjectFMEAcs
dc.subjectQAMcs
dc.subjectProduct releaseen
dc.subjectFMEAen
dc.subjectQAMen
dc.titleMožnosti uvolňování výrobku ve výrobním podnikucs
dc.title.alternativePossibilities of product release in a manufacturing enterpriseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-17cs
dcterms.modified2022-06-17-12:31:31cs
thesis.disciplineKvalita, spolehlivost a bezpečnostcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid140144en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.18 08:54:17en
sync.item.modts2022.06.18 08:14:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKotek, Lubošcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. (předseda) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (místopředseda) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Blechta (člen) Ing. Karla Maradová (člen)cs
but.defencePrezentace: - Obsah - Cíle práce - Kontroly v procesu výroby - popis jednotlivých kontrol - Metoda QAM - Vlastní návrh změn a doporučení - Závěr Student seznámil členy komise s výsledky své práce a odpověděl na otázku oponenta. Otázky členů komise: - Jaký SW jste používali pro zpracování Vašich analýz? (zodpovězeno) - Jaké parametry se měří u Vámi zpracovávaných produktů? (zodpovězeno) - Byl výstup práce konkrétně využit v praxi? (zodpovězeno) - Produktový audity, jak jsou plánovány a realizovány? (zodpovězeno s drobnými nedostatky) Student odpověděl na otázky členů komise s prokázáním znalostí v dané problematice.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record