Show simple item record

Determination of the amount of insurance indemnity for a family house in Lovčičky

dc.contributor.advisorČech, Josefcs
dc.contributor.authorPohl, Petrcs
dc.date.accessioned2022-06-18T06:54:55Z
dc.date.available2022-06-18T06:54:55Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationPOHL, P. Stanovení výše pojistného plnění u rodinného domu v Lovčičkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other135654cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206456
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá stanovením výše pojistného plnění u rodinného domu v Lovčičkách, který byl poškozen sesuvem půdy. V první části práce jsou vysvětleny použité metody a nejdůležitější pojmy potřebné pro pochopení řešené problematiky. Druhá část je zaměřena na ocenění nemovitosti nákladovou metodou, stanovení nákladů na opravu pomocí položkového rozpočtu a zhodnocení vlivu oprav na hodnotu nemovitosti.cs
dc.description.abstractDiploma thesis deals with determination of the amount of insurance indemnity for the row house in Lovčičky, which was damaged by mudslide. In the first part of the thesis used methods and the most important concepts, needed for understanding the solved problems are explained. Second part is focused on valuation of real estate using the cost approach, determining the expenses for house repair by itemized budget and evaluation of the impact of repairs on the value of the property.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŘadový důmcs
dc.subjectpojištěnícs
dc.subjectnákladová metoda oceněnícs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectvýše pojistného plněnícs
dc.subjectRow houseen
dc.subjectinsuranceen
dc.subjectcost approach of valuationen
dc.subjectbudgeten
dc.subjectthe amount of insurance indemnityen
dc.titleStanovení výše pojistného plnění u rodinného domu v Lovčičkáchcs
dc.title.alternativeDetermination of the amount of insurance indemnity for a family house in Lovčičkyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-17cs
dcterms.modified2022-06-17-15:31:53cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid135654en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.18 08:54:55en
sync.item.modts2022.06.18 08:14:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMSc, Michal Lukáč,cs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Stanovení výše pojistného plnění u rodinného domu v Lovčičkách. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval velmi zodpovědně. Na otázky komise odpověděl pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky odpověděl správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil. doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. položil otázku: Jaký je přesah z hlediska přínosu a zobecnění této práce?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRealitní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record