Show simple item record

Process Optimization in the Company

dc.contributor.advisorVidecká, Zdeňkacs
dc.contributor.authorNěnička, Michalcs
dc.date.accessioned2022-06-18T08:54:02Z
dc.date.available2022-06-18T08:54:02Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationNĚNIČKA, M. Optimalizace výrobního procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other143094cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206583
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá optimalizací výrobního procesu ve vybrané společnosti. V první části jsou vymezena teoretická východiska metodiky Lean Six Sigma a nástroje, techniky a pojmy, které tato metodika poskytuje. V analytické části je krátce představena společnost a produkt, který je na lince vyráběn. Poté jsou nástroje metodiky Lean Six Sigma využity k analýze stávajícího procesu. V návrhové části se věnuji návrhu zavedení nového procesu na výrobní lince. V závěru práce jsou zhodnoceny výsledky a je vyčíslena předpokládaná finanční úspora.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with optimization of manufacturing process in the chosen company. The first part defines the theoretical basis of the Lean Six Sigma methodology and the tools, techniques and concepts that this methodology provides. The analytical part introduces the company and the product that is produced on the production line, then the tools of the Lean Six Sigma methodology are utilized to analyze the current process. The design part deals with the proposal to introduce a new process on the production line. In the final part of the thesis, the results are evaluated and the expected financial savings are quantified.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLean Six Sigmacs
dc.subjectDMAICcs
dc.subjectbalancování linkycs
dc.subjectoptimalizace procesucs
dc.subjectMudacs
dc.subjectúzké místocs
dc.subjectLean Six Sigmaen
dc.subjectDMAICen
dc.subjectbalancing lineen
dc.subjectprocess optimizationen
dc.subjectMudaen
dc.subjectbottle necken
dc.titleOptimalizace výrobního procesucs
dc.title.alternativeProcess Optimization in the Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-17cs
dcterms.modified2022-06-17-15:33:19cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid143094en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.18 10:54:02en
sync.item.modts2022.06.18 08:16:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDoležel, Jaromírcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno prof. Koráb: Co znamená Vámi zmíněná cena práce u uvedených kalkulací ve vztahu např. k nákladům mezd? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programProcesní managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record