Show simple item record

Safety Assesment of the Tršice Dam during Floods

dc.contributor.advisorJandora, Jancs
dc.contributor.authorPoláchová, Monikacs
dc.date.accessioned2022-06-20T02:55:50Z
dc.date.available2022-06-20T02:55:50Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationPOLÁCHOVÁ, M. Posouzení vodního díla Tršice za povodní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other144412cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206602
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje posouzení bezpečnosti malé vodní nádrže Tršice I za povodně ve smyslu ČSN 75 2935. Posouzení je provedeno na základě hydrologických podkladů, které vychází z kategorizace vodního díla. Podle souhrnné evidence Ministerstva Zemědělství ČR je MVN Tršice I zařazena do III. kategorie. Výsledkem práce je zhodnocení stávajícího stavu a návrh opatření napomáhajících zvýšení bezpečnosti vodního díla.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is devoted to the assessment of the safety of the small water reservoir Tršice I during floods in the sense of the ČSN 75 2935 standard. The assessment is made of hydrological data based on the categorization of the water body. According to the summary records of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic, the Tršice I reservoir is classified as category III. The result of the study is an assessment of the current condition and a proposal of measures to improve the safety of the waterworks.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPosouzení bezpečnosti Malá vodní nádrž Manipulační řád Technickobezpečnostní dohled Mezní bezpečná hladina Kontrolní maximální hladina Součinitel přepadu Kontrolní povodňová vlna Transformace povodňové vlnycs
dc.subjectSafety assessment Small reservoir Handling regulations Technical and safety supervision Maximum permissible water level Control maximal water level Overflow coefficient Control flood wave Flood wave transformationen
dc.titlePosouzení vodního díla Tršice za povodnícs
dc.title.alternativeSafety Assesment of the Tršice Dam during Floodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-13:27:57cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních stavebcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid144412en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.20 04:55:50en
sync.item.modts2022.06.20 04:16:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeJareš, Zbyněkcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr - předseda, doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. - místopředseda, Ing. Šimon Pospíšilík - tajemník, Ing. Eva Hyánková, Ph.D. - člen, Ing. David Duchan, Ph.D. - člen, Ing. Miroslav Špano, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudentka seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Po přečtení posudků vedoucího a oponenta práce studentka odpověděla na dotazy uvedené v posudcích. V rámci rozpravy byly položeny studentce následující dotazy: - Na jakém základě jste zvolila autora pro výpočet Q/h křivky? - V které části hráze byste navrhla nouzový bezpečnostní přeliv? - Jak si představujete prodloužení přelivné hrany stávajícího bezpečnostního objektu? - Jaký typ nouzového přelivu byste volila a jeho zaústění do stávajícího rybníku? Studentka odpověděla na všechny uvedené dotazy.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record