Show simple item record

APARTMENT BUILDING LÁNICE

dc.contributor.advisorBrzoň, Romancs
dc.contributor.authorSmutný, Jiřícs
dc.date.accessioned2022-06-20T02:56:22Z
dc.date.available2022-06-20T02:56:22Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationSMUTNÝ, J. BYTOVÝ DŮM LÁNICE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other144527cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206713
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení novostavby bytového domu Lánice. Bytový dům je navržen jako podsklepený s třemi nadzemními podlažími, v nichž je 9 bytových jednotek různých dispozic. Bytový dům je založen na základových pásech z prostého betonu. Svislý konstrukční systém je tvořen v podzemním podlaží ze ztraceného bednění Best a v nadzemních podlažích z broušených cihelných bloků Porotherm. Veškeré vodorovné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Střecha je plochá jednoplášťová.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis outlines the development of project documentation for a new apartment building named “Lánice”. The apartment is constructed with an underground basement in addition to three above-ground floors containing a total of 9 residential units featuring several different layouts. The apartment building’s foundations are made up of plain concrete foundations strips. The ground floor’s vertical structural system consists of the “Best” formwork, while the aboveground floors make use of “Porotherm” cut brick blocks. All horizontal structures are monolithic and made with reinforced concrete. The ETICS contact insulation system is used to insulate the building. A flat, single-layer roof is used on this apartment building.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytový důmcs
dc.subjectjednoplášťová plochá střechacs
dc.subjectkeramické zdivocs
dc.subjectISO nosníkcs
dc.subjectželezobetonový monolitický stropcs
dc.subjectApartment buildingen
dc.subjectflat single-layer roofen
dc.subjectceramic masonryen
dc.subjectISO beamen
dc.subjectmonolithic reinforced concrete ceilingen
dc.titleBYTOVÝ DŮM LÁNICEcs
dc.title.alternativeAPARTMENT BUILDING LÁNICEen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-19-06:52:14cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid144527en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.20 04:56:22en
sync.item.modts2022.06.20 04:12:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereePilinszki, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc.Ing. Miloslav Bagoňa, Ph.D - předseda, prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - místopředseda, Ing. Daniel Různar - tajemník, Ing. Jan Vystrčil - tajemník, Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - člen, Ing. et Ing. Lenka Gábrová, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent si připravil prezentaci své závěrečné práce s názvem Bytový dům Lánice. Součástí prezentace byla lokalizace objektu, základní popis objektu, konstrukční, dispoziční a architektonické řešení s vizualizacemi. Student si připravil odpovědi na otázky oponenta, které byly zahrnuty do prezentace. Student se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval velmi dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record