Show simple item record

Possibilities of reducing shrinkage of concrete and development of concrete recipes with limited shrinkage.

dc.contributor.advisorHela, Rudolfcs
dc.contributor.authorStoklásek, Martincs
dc.date.accessioned2022-06-20T02:56:24Z
dc.date.available2022-06-20T02:56:24Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationSTOKLÁSEK, M. Možnosti redukce smršťování betonů a vývoj receptur betonů s omezeným smršťováním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other144560cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206740
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o problematice objemových změn betonu a jejich příčiny vzniku. V teoretické části jsou popsány jednotlivé druhy objemových změn betonů a příčiny jejich vzniku. Vliv vstupních surovin betonové směsi a podmínky betonáže na objemové změny. Dále jsou řešeny metody k redukci objemových změn. Experimentální část je zaměřena na vývoj receptur s omezenými objemovými změnami. U nichž je sledován vývoj smrštění od raného věku až po dobu 60 dní a současně je sledován i vývoj pevností v tlaku v čase 2,7, 28 a 60 dní.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the issue of volume changes of concrete and their causes. The theoretical part describes the various types of volume changes in concrete and the causes of their occurrence. Influence of concrete mix design and concreting conditions on volume changes. Methods for reducing volume changes are also addressed. The experimental part is focused on the development of recipes with limited volume changes. In which the development of shrinkage is monitored from an early age up to 60 days and at the same time the development of compressive strengths at 2, 7, 28 and 60 days is also monitored.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectObjemové změnycs
dc.subjectsmršťování betonucs
dc.subjectpřísady redukující smrštěnícs
dc.subjectvodní součinitelcs
dc.subjectvysokoteplotní popílekcs
dc.subjectfluidní popílekcs
dc.subjectVolume changesen
dc.subjectshrinkage of concreteen
dc.subjectShrinkage reducing admixtureen
dc.subjectwater cement ratioen
dc.subjecthigh-temperature fly ashen
dc.subjectfluidized bed combustion fly ashen
dc.titleMožnosti redukce smršťování betonů a vývoj receptur betonů s omezeným smršťovánímcs
dc.title.alternativePossibilities of reducing shrinkage of concrete and development of concrete recipes with limited shrinkage.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-13cs
dcterms.modified2022-06-19-07:07:31cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid144560en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.20 04:56:24en
sync.item.modts2022.06.20 04:15:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeLouda,, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. Tomáš Slamečka, Ph.D. - předseda, Ing. Oldřich Pavelka - místopředseda, Ing. Klára Křížová, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. - člen, prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. - člen, doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. - člen,cs
but.defencePřipomínky v posudku vedoucího i oponenta byly vysvětleny ke spokojenosti komise. Ing. Slamečka - Jaké je vysvětlení, že dosažené praktické výsledky BP nedosahují teoretických předpokladů? prof. Fridrichová - Jaký typ popílku byl v práci použit, fluidní či vysokoteplotní? doc. Zach - Jaký typ PP vláken byl použit? Student velmi dobře reagoval na připomínky vedoucího i oponenta BP a snažil se zdůvodnit navržená a použitá řešení. Rovněž na připomínky členů komise reagoval velmi dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record