Show simple item record

Economic Efficiency of the Sports and Community Hall Project

dc.contributor.advisorKorytárová, Janacs
dc.contributor.authorKašparová, Kláracs
dc.date.accessioned2022-06-20T02:57:23Z
dc.date.available2022-06-20T02:57:23Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationKAŠPAROVÁ, K. Ekonomická efektivnost projektu sportovní a společenské haly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other144685cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206854
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá hodnocením veřejného investičního projektu Sportovní a společenské haly v Nebovidech. Teoretická část práce řeší základní pojmy a kroky hodnocení ekonomické efektivnosti veřejného projektu. Také představuje vymezení potřebných ukazatelů při využívání metody analýzy užitků a nákladů a určuje jednotlivé beneficienty projektu. Praktická část se zabývá konkrétním veřejným investičním projektem, zejména stanovením peněžních toků a posouzením ekonomické efektivnosti za pomocí analýzy užitků a nákladů.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the evaluation of a public investment project of Sport and social hall in Nebovidy. The theoretical part solves the basic concepts and steps of evaluating of economic efficiency of a public project. It also explains the determination of necessary indicators in a Cost-benefit analysis method and identify individual project beneficiaries. Practical part deals with the specific public investment project, especially determine the cash flows of the project and evaluation of economic efficiency using the Cost-benefit analysis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVeřejný investiční projektcs
dc.subjectanalýza nákladů a užitkůcs
dc.subjectpeněžní tokycs
dc.subjectživotní cyklus projektucs
dc.subjectukazatele ekonomické efektivnostics
dc.subjectanalýza citlivosti.cs
dc.subjectPublic investment projecten
dc.subjectcost-benefit analysisen
dc.subjectcash flowsen
dc.subjectproject life cycleen
dc.subjecteconomic efficiency indicatorsen
dc.subjectsensitivity analysis.en
dc.titleEkonomická efektivnost projektu sportovní a společenské halycs
dc.title.alternativeEconomic Efficiency of the Sports and Community Hall Projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-19-07:34:19cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid144685en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.20 04:57:23en
sync.item.modts2022.06.20 04:17:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBohušová,, Hanacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. - předseda, prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Marek - tajemník, Ing. Jakub Federla - tajemník, Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. - člen, Ing. Martin Nový, CSc. - člen, Ing. et Ing. Martin Tuscher, Ph.D. - člen, Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Kocanda, Ph.D. - člen,cs
but.defenceZávěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record