Recent Submissions

 • Detection, Extraction and Measurement of the Length and Width of the Metacarpal Bones in Images 

  Paul, Daniel
  Ľudské telo bolo po celé storočia bodom mnohých štúdií. Chceme zistiť všetko, čo je možné sa o nás dozvedieť, o tom, ako fungujeme a prečo tak fungujeme. Vedci nám poskytujú výskumy, ktoré objasňujú tieto otázky. Mali by ...
 • Přenosné zařízení pro autonomní odečet měřidel 

  Giesl, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bateriového zařízení na bázi ESP32 modulu, s optickým rozhraním pro komunikaci s měřidly, jako je elektroměr, kalorimetr a jiné zařízení dle EN62056. Nejprve se věnuje teorii Internetu ...
 • Rozpoznávání osob podle obličeje s využitím Neural Compute Stick 

  Horník, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá súčasnými technikami na rozpoznávanie osôb podľa tváre. V súčasnosti sa používajú konvolučné neurónové siete na rozpoznávanie tvárí. V tejto práci budú konvolučné neurónové siete popísané ...
 • Informační systém pro správu studentských spolků 

  Halabica, Michal
  Tato práce se zabývá vytvořením centrálního informačního systému pro studentský spolek. Cílem této práce je vytvořit takový systém, který ulehčí každodenní práci ve studentském spolku. Vytvořené řešení vychází z požadavků ...
 • Detekce přítomnosti subjektů ve střeženém prostoru 

  Múdry, Adam
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť a implementovať systém slúžiaci na detekciu prítomnosti subjektu v stráženom priestore pomocou vstavanej platformy ESP32. Navrhnutý systém je schopný využívať viacero rôznych ...
 • Akcelerace algoritmu sledování částic v experimentu CBM 

  Roth, Michael
  Cílem této práce je prostudovat metody detekce a rekonstrukce trajektorií částic v experimentu CBM a problematiku akcelerace těchto metod na hardwarových platformách. V práci byly srovnány výhody a nevýhody rozšířených ...
 • Uživatelské rozhraní pro decentralizované národní volby 

  Malínek, Libor
  Práce popisuje vývoj decentralizované aplikace a uživatelského rozhraní pro hlasovací protokol v jazyce Rust. Cílem práce bylo vytvořit aplikaci, která je jednoduchá pro ovládání uživatelem a zároveň splňuje bezpečnostní ...
 • Interaktivní zobrazení datově náročné 3D scény ve webovém prohlížeči 

  Ludvík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vykreslováním datově náročných scén ve webovém prohlížeči. Výsledná aplikace interaktivně zobrazuje point cloudy ve webového prohlížeče pomocí javascriptového aplikačního rozhraní WebGPU. ...
 • Centrální D-Bus Server pro SSSD 

  Úradník, Dušan
  Cieľom tejto práce je nahradiť aktuálnu topológiu, prostredníctvom ktorej komponenty nástroja SSSD komunikujú. Spomínaná komunikácia je manažovaná viacerými D-Bus zbernicami, ku ktorým sa komponenty pripajajú a posielajú ...
 • Energy Harvesting for Industry 4.0 Applications 

  Gajdošík, Róbert
  Cieľom tejto práce je demoštrácia možností využitia energy harvestingu v priemysle 4.0, so zameraním na prototyp samonapájacieho vibračného senzoru. Vrámci práce bol vykonaný výskum techník pre zhromažďovanie a spracovanie ...
 • Systém pro ověření minimálních potřebných zdrojů pro běh aplikace 

  Žák, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit systém pro ověření minimálních potřebných zdrojů pro běh aplikace. Teoretická část se věnuje tématu vyhodnocovacích metrik počítačového výkonu a principu fungování operačního systému ...
 • Mobilní hra pro procvičení anglické slovní zásoby 

  Hubík, Antonín
  Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat multiplatformní vzdělávací mobilní hru pro procvičování a rozšiřování anglické slovní zásoby. Hra je založena na pravidlech slovní kopané a jí podobných her se slovy a obsahuje ...
 • Detekce kolizí v 3D scéně 

  Přibyl, Tomáš
  Tato práce popisuje postup tvorby algoritmů pro detekci kolizí ve Javascriptovém programovacím jazyku. Součástí práce jsou i testovací aplikace. Tyto aplikace zjistí vlastnosti algoritmů a změří jejich výpočetní čas.
 • Prohlížení mapy v mobilní aplikaci pohybem zařízení 

  Pohrebniak, Yehor
  Práce je zaměřena na vytvoření mobilní aplikace, která představuje mapu a na základě pohybu mobilního zařízení v prostoru provádí změnu polohy mapy. Teoretická část je zaměřena na seznámení s dostupnými technologiemi a ...
 • Na simulaci založený vývoj systému řízení distribuce tepla 

  Tomeček, Jan
  Tato práce se zabývá optimalizací ohřevu bojleru z externích zdrojů. V práci jsem vytvořil simulační model systému ohřevu vody. Následně jsem pomocí simulačního modelu navrhl možné optimalizace řízení ohřevu vody. Použitou ...
 • Kooperativní hra pro dva hráče v Unity 

  Červinka, Petr
  Cílem této práce je vytvoření hry v herním enginu Unity. Projekt je složen ze dvou částí. První částí je hra samotná, ve které dva hráči ovládají dvě postavy na jedné klávesnici, přičemž musí spolupracovat a překonávat ...
 • Podpora vyhledávání matričních událostí 

  Konetzný, Jakub
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat webovou aplikaci na podporu vyhledávání matričních událostí. Vytvořená aplikace umožňuje uživateli nahrát svůj GEDCOM soubor a z chybějících událostí v tomto souboru automaticky ...
 • Knihovna pro kosterní animace 

  Maliňák, Jan
  Hlavním cílem této práce je navrhnout fyzikální řešení pro generování kosterních animací. To umožňuje za prvé provádět drobné úpravy animace v reálném čase, a za druhé dynamicky generovat pohyb postavy i bez předchozího ...
 • Hra pro více hráčů na mobilním zařízení 

  Čechák, Daniel
  Cílem práce je navrhnout a vyvinout jednoduchou, a přesto zábavnou hru pro mobilní zařízení, která svým zpracováním má hráče zabavit a zpříjemnit jim chvíle odpočinku. Hra je vyvíjena v Unity. Jedná se o deskovou hru pro ...
 • Rezervační systém pro akce neziskových organizací 

  Černý, Patrik
  Tato práce se zabývá návrhem rezervačního systému pro spolek Českomoravská federace naturistů (ČMFN). Jejím cílem je navrhnout, implementovat a zdokumentovat nově vytvořený systém, který by měl umožňovat evidenci členských ...

View more