Now showing items 1-20 of 309

 • Plánování tras multirobotického systému v dynamickém prostředí 

  Dokoupil, Ladislav
  Tato práce řeší problematiku prohledávání dynamického prostředí s využitím multiagentních systémů. Primárním výsledkem této práce je zapojení do soutěže MAPC2022, ale uplatnění lze nalézt v prohledávání neznámého prostoru ...
 • Uživatelské rozhraní pro rychlou opravu automatických přepisů textu 

  Szepsi, Pavol
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať webové užívateľské rozhranie pre kontrolu a opravu výstupov OCR, ktoré bude vhodné pre mobilné a dotykové zariadenia. Užívateľské rozhranie využíva varianty výstupu ...
 • Řízení autonomních systémů založené na Markovských modelech s částečným pozorováním 

  Gyselová, Julie
  Systémy se stavovou neurčitostí lze modelovat pomocí Markovských rozhodovacích procesů s částečným pozorováním. Agent, který se v takovém systému pohybuje, má o své pozici v rámci systému pouze omezené informace (pozorování). ...
 • Simulace procesoru ARM pro výuku programování v asembleru 

  Ondryáš, Ondřej
  Cílem této práce je vytvoření didaktického nástroje pro simulaci činnosti procesoru z rodiny Arm, který je integrován do editoru Visual Studio Code. Nástroj je určen pro výuku programování těchto procesorů na strojové ...
 • Měření pohybu auta na autodráze Carrera 

  Šíma, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout měřící zařízení, které umožní při pohybu auta na autodráze Carrera měřit veličiny jako rychlost, zrychlení a dostředivou sílu. Pro měření tak bude vytvořen vestavěný systém, kde ...
 • Automatické obchodování kryptoměn 

  Vorobiev, Nikolaj
  Tato práce se zabývá obchodováním na kryptoměnovém trhu. V teoretické části práce jsou popsány principy obchodování, technické analýzy, obchodních systémů a neuronových sítí. Po provedené rešerši brokerů společnost Binance ...
 • Zabezpečení biometrického systému pomocí technologie blockchain 

  Žiška, Marek
   Táto práca analyzuje existujúce protokoly používané na dosiahnutie konsenzu v blockchain technológiách, popisuje koncepty biometrických systémov, identifikuje ich bezpečnostné hrozby, predstavuje existujúce riešenia ...
 • Hraní stolní hry Stratego počítačem 

  Irovský, Dominik
  Tématem této práce je desková hra s neúplnou informací Stratego. Cílem je průzkum a zhodnocení dosavadních řešení hraní počítačem, návrh, implementace a testovaní vlastního řešení hraní počítačem. Pro vlastní řešení byl ...
 • Webová aplikace pro plánování osobních rozvrhů 

  Konupčík, Viktor
  Tato bakalářská práce obsahuje aplikaci, která studentům Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně pomůže naplánovat si své osobní rozvrhy. Před vytvořením samotné aplikace proběhla analýza a ...
 • Sada počítačových cvičení pro Signály a systémy 

  Pálka, Petr
  Cílem této práce je transformovat současný formát materiálů k počítačovým cvičení z předmětu Signály a Systémy do prostředí Jupyter. Dosavadní materiály jsou členěny podle témat do jednotlivých PDF souborů, které obsahují ...
 • Knihovna pro kosterní animace 

  Maliňák, Jan
  Hlavním cílem této práce je navrhnout fyzikální řešení pro generování kosterních animací. To umožňuje za prvé provádět drobné úpravy animace v reálném čase, a za druhé dynamicky generovat pohyb postavy i bez předchozího ...
 • Hra pro více hráčů na mobilním zařízení 

  Čechák, Daniel
  Cílem práce je navrhnout a vyvinout jednoduchou, a přesto zábavnou hru pro mobilní zařízení, která svým zpracováním má hráče zabavit a zpříjemnit jim chvíle odpočinku. Hra je vyvíjena v Unity. Jedná se o deskovou hru pro ...
 • Rezervační systém pro akce neziskových organizací 

  Černý, Patrik
  Tato práce se zabývá návrhem rezervačního systému pro spolek Českomoravská federace naturistů (ČMFN). Jejím cílem je navrhnout, implementovat a zdokumentovat nově vytvořený systém, který by měl umožňovat evidenci členských ...
 • Klientská aplikace pro rozvrhovací systém výroby 

  Tomala, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém iOS, která bude sloužit jako rozhraní pro přístup k službě PlannerLoop. Rozvrhovací systém výroby PlannerLoop cílí převážně na menší výrobní ...
 • Aplikace počítačů v ultralehkém letectví 

  Grossová, Žaneta
  Cílem této práce bylo vytvořit systém sloužící k monitoringu letových hodin ultralehkých letounů. První částí je jednoduché zařízení vestavěné v letadle, jehož účelem je vysílat Bluetooth signál. Druhou částí je mobilní ...
 • Real-time generátor 2.5D herního světa 

  Dubec, Matej
  Cieľom tejto práce je návrh a tvorba generátoru herného sveta fungujúcom v reálnom čase, v hernom engine Unity. Práca sa zaoberá princípmi hernej tvorby, metódami procedurálnej generácie prvkov v hrách a ďalej popisuje ...
 • Grafický editor návrhových modelů 

  Hlavačka, Filip
  Práca je zameraná na riešenie problému grafického editovania návrhových modelov, konkrétne Objektovo orientovanej Petriho siete. Existujú nástroje pre editovanie objektovo orientovanej Petriho siete ale neexistuje nástroj, ...
 • Fotorealistické zobrazování 

  Štěrba, Maroš
  Táto práca rieši vykresľovanie virtuálnej scény použitím postupov vedúcich k fotorealistickému obrazu. Navrhované riešenie zobrazovania je založené na metóde obojsmerného sledovania cesty. Výpočet výsledného obrazu je ...
 • Akcelerace algoritmu sledování částic v experimentu CBM 

  Roth, Michael
  Cílem této práce je prostudovat metody detekce a rekonstrukce trajektorií částic v experimentu CBM a problematiku akcelerace těchto metod na hardwarových platformách. V práci byly srovnány výhody a nevýhody rozšířených ...
 • Uživatelské rozhraní pro decentralizované národní volby 

  Malínek, Libor
  Práce popisuje vývoj decentralizované aplikace a uživatelského rozhraní pro hlasovací protokol v jazyce Rust. Cílem práce bylo vytvořit aplikaci, která je jednoduchá pro ovládání uživatelem a zároveň splňuje bezpečnostní ...