Now showing items 1-20 of 309

 • Abstrakce Jazyků Stavů v Automatových Algoritmech 

  Chocholatý, David
  Prověřujeme možnosti použití různých abstrakcí jazyků konečných automatů pro optimalizaci automatových algoritmů používaných pro rozhodování založené na automatech. Zajímáme se o abstrakci jazyků stavů na množiny přijímaných ...
 • Abstrakce v automatových algoritmech 

  Kocourek, Tomáš
  Tato práce si klade za cíl implementaci a experimentální porovnání protiřetězcových algoritmů s abstrakcí a bez abstrakce, které testují prázdnost alternujících automatů. Autor také navrhuje vlastní algoritmy s abstrakcí ...
 • Adaptívní obchodní strategie pro kryptoměny 

  Filip, Marek
  Obchodní strategie pro kryptoměny bývají založeny na padajícím nebo stoupajícím trhu. Kámen úrazu nastává, když jsou aplikovány na špatný trend v tak nestabilním trhu, jako je ten s kryptoměnami. Tato práce se zabývá ...
 • Agilní editor modelů 

  Zavadil, Michal
  Cílem této práce je zjednodušit tvorbu a modifikaci komplexních modelů systémů a také vytvořit spolehlivý a výkonný nástroj, který je schopen splnit tento účel. Vnitřní datový model editoru je navržen s důrazem na efektivitu ...
 • Agilní objektově-orientovaný vývoj softwaru v ABAP 

  Baginová, Lucia
  Táto práca predstavuje agilné metodiky vývoja softwaru, ich vlastnosti a aj využitie refaktorizácie pri vývoji. Popisuje tiež nástroje, ktoré sú v spoločnosti SAP využívané pre vývoj softwaru v ich vlastnom programovacom ...
 • Akcelerace algoritmu sledování částic v experimentu CBM 

  Roth, Michael
  Cílem této práce je prostudovat metody detekce a rekonstrukce trajektorií částic v experimentu CBM a problematiku akcelerace těchto metod na hardwarových platformách. V práci byly srovnány výhody a nevýhody rozšířených ...
 • Algorithmic Evaluation of the Quality of Dactyloscopic Traces 

  Sloup, Ondřej
  Daktyloskopické stopy jsou jedním z klíčových aspektů biometrické identifikace. Reprezentují způsob, jakým lidé mohou ověřit svou identitu a být autorizováni. Nicméně je důležité ohodnotit, jestli daný otisk je validní a ...
 • Algoritmické vyhodnocení kvality daktyloskopických stop 

  Neprašová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá problematikou degradace daktyloskopických stop. Mimo souhrnu metod zpracování a využití daktyloskopických stop v běžné kriminalistické praxi, výčtu vlivů na degradaci stop, popisu způsobů ...
 • Alternující skákající automaty a jejich aplikace 

  Nejedlý, Dominik
  Tato práce zavádí alternující skákající automaty a zkoumá některé jejich vlastnosti a vyjadřovací možnosti. Tyto automaty se podobně jako klasické skákající automaty vyznačují schopností nespojitého zpracovávání vstupních ...
 • Analyzátor optimalizace a bezpečnosti webových aplikací 

  Štrbák, Boris
  Cieľom tejto práce bolo vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá by automatizovala pravidelné analyzovanie jednotlivých stránok webu a získané informácie prezentovala užívateľovi. Výsledkom je Single-Page aplikácia (SPA) vytvorená ...
 • Analýza bezpečnosti a použitelnosti kryptoměnových peněženek 

  Brna, Filip
  Cieľom práce je zanalyzovať bezpečnosť a použiteľnosť kryptomenových peňaženiek rôznych kategórii. Práca je zameraná na zoznámenie sa s najpoužívanejšími kryptomenovými peňaženkami, hrozbami súvisiacimi s ich používaním, ...
 • Analýza bezpečnosti a výkonu distribuovaného konsezuálního protokolu Avalanche 

  Sapák, Filip
  V tejto práci sme sa zaoberali analýzou "Proof-of-Stake (PoS) distribuovaného konsenzuálneho protokolu Avalanche, problematikou blockchainu, konsenzuálnych algoritmov a simulačnými nástrojmi určenými na simuláciu blockchainu. ...
 • Analýza dějových linií na základě shrnutí obsahu knih a uživatelských recenzí 

  Rúček, Peter
  Cieľom tejto práce je vytvoriť systém pre analýzu a klasifikáciu kľúčových dejových línií zo zhrnutých dejových zápletiek a užívateľských recenzií v anglickom jazyku. Zvolený problém je riešený pomocou techniky strojového ...
 • Analýza genetické příbuznosti aproximativních obvodů 

  Krejčík, Vojtěch
  Cílem práce je analýza velké knihovny aproximativních obvodů (EvoApproxLib), která byla vytvořena evolučním algoritmem a kterou v této práci chápeme jako zdroj genetických dat. Konkrétně se jedná o hledání příbuznosti v ...
 • Analýza síťové komunikace IoT bran 

  Zbořil, Jan
  Současné brány internetu věcí jsou nejčastěji vyvíjené soukromými společnostmi. Toto tvoří základ pro proprietární software, o němž výrobci zveřejňují jen málo informací. Proto je pro získání znalostí o způsobů chování ...
 • Analýza uživatelských nastavení sociálních sítí 

  Mlýnek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou webového uživatelského rozhraní. Cílem bylo navrhnout a implementovat rozhraní pro serverovou část bezpečnostního nástroje Privchecker, který se zabývá bezpečností uživatelů na sociálních ...
 • Analýza výkonu programů založená na frameworku PIN 

  Močáry, Peter
  Cieľom tejto práce je rozšíriť výkonnostný verzovací system - Perun implementáciou nového Tracer engine využívajúceho inštrumentačný nástroj PIN. Toto rozšírenie implementuje základné funkcie Tracer modulu a zároveň zber ...
 • Analýza vývoje obličeje na základě antropometrických vlastností 

  Oravec, Dávid
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou antropometrie ľudskej tváre, antropometrickými bodmi, ktoré slúžia na stanovenie presných vzdialeností a vzájomných pomerov, ktoré určujú rôzne indexy. Naše telo poznamenáva ...
 • Animace tváře avatara na základě záběrů lidské tváře 

  Takács, Martin
  Táto bakálarska práca predstavuje aplikáciu pre animovanie 3D avatarov v reálnom čase, na základe záberov ľudskej tváre z jedinej kamery alebo videa. Výsledná aplikácia pozostáva z troch modulov -- snímanie tváre, animátor ...
 • Aplikace Kuchařka pro iOS 

  Vaďura, Martin
  Bakalářská práce pojednává o návrhu a implementace mobilní aplikace pro zařízení iOS, která umožňuje jednoduché sdílení receptů. Návrh byl vypracován v diagramech nebo nástroji Figma. Implementace je v jazyce swift s ...