Show simple item record

Selection and Implemetation of the Information System

dc.contributor.advisorLuhan, Jancs
dc.contributor.authorTihlaříková, Luciecs
dc.date.accessioned2022-06-21T06:56:02Z
dc.date.available2022-06-21T06:56:02Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationTIHLAŘÍKOVÁ, L. Výběr a implementace informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other142326cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207047
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o tématu výběru vhodného informačního systému pro zjednodušení řízení vztahů se zákazníky a podporu projektového řízení malé firmy. Po úvodní rekapitulaci základních pojmů a použitých metod se zaměřuje na samotnou analýzu současného stavu společnosti. Na základě analýzy jsou pak definovány jednotlivé požadavky na informační systém. Cílem je vybrat a implementovat společnosti informační systém vyhovující definovaným požadavkům a umožnit manažerům snadnější cestu k novým obchodním příležitostem, administrativě, řízení projektů a řízení vztahu se zákazníky.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the topic of selecting a suitable information system to simplify customer relationship management and support project management of a small company. After an initial recapitulation of the basic concepts and methods used, it focuses on the actual analysis of the current state of the company. Based on the analysis, the individual requirements for the information system are then defined. The aim is to select and implement an information system for the company that meets the defined requirements and provides managers with an easier path to new business opportunities, administration, project management and customer relationship management.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInformační systémcs
dc.subjectAnalýzacs
dc.subjectPožadavkycs
dc.subjectVýběrcs
dc.subjectImplementacecs
dc.subjectProjektový managementcs
dc.subjectCRMcs
dc.subjectObchodní společnostcs
dc.subjectInformation systemen
dc.subjectAnalysisen
dc.subjectRequirementsen
dc.subjectSelectionen
dc.subjectImplementationen
dc.subjectProject managementen
dc.subjectCRMen
dc.subjectTrading companyen
dc.titleVýběr a implementace informačního systémucs
dc.title.alternativeSelection and Implemetation of the Information Systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-17cs
dcterms.modified2022-06-20-15:04:15cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid142326en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.21 08:56:02en
sync.item.modts2022.06.21 08:19:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNovák, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Tereza Šustrová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího diplomové práce: Jaký je aktuální vývoj v oblasti Vašich návrhů? - Odpovězeno Otázky oponenta diplomové práce: Patří náklady na návrh a implementaci do opakujících se nákladů (tab. 20, str. 71)? - Odpovězeno Otázky Komise: Ing. Tereza Šustrová, Ph.D.: Proč do variant možných řešení byly zahrnuty systémy "Pohoda" a "Money"? - Odpovězeno doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.: V jakých hodnotách se pohybuje pravděpodobnost? - Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programManažerská informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record