Show simple item record

Information System Assessment and Proposal of ICT Modification

dc.contributor.advisorKoch, Milošcs
dc.contributor.authorSvobodník, Lukášcs
dc.date.accessioned2022-06-21T06:56:03Z
dc.date.available2022-06-21T06:56:03Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationSVOBODNÍK, L. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other142509cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207054
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá posouzením informačního systému a následným návrhem změn. V práci je obsaženy analýzy aktuálního stavu podniku a podnikového informačního systému, která napomáhá určit chyby a nedostatky tohoto systému, které se následně snaží zredukovat a navrhnout změny, které by vedli k jejich opravám, nebo odstraněním a zvýšením efektivity provozu tohoto systému ve zkoumaném podniku ve kterém je systém zaveden.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the assessment of the information system and the subsequent proposal of changes. The thesis contains an analysis of the current state of the enterprise and the enterprise information system, which helps to identify the errors and shortcomings of this system, which subsequently tries to reduce and propose changes that would lead to their correction or elimination and increase the efficiency of the operation of this system in the examined enterprise in which the system is implemented.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInformační systémcs
dc.subjectinformacecs
dc.subjectpodnikcs
dc.subjectanalýza podnikucs
dc.subjectdatacs
dc.subjectimplementacecs
dc.subjectefektivitacs
dc.subjectefektivnostcs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectInformation systemen
dc.subjectinformationen
dc.subjectenterpriseen
dc.subjectenterprise analysisen
dc.subjectdataen
dc.subjectimplementationen
dc.subjectefficiencyen
dc.subjecteffectivenessen
dc.subjectsecurityen
dc.titlePosouzení informačního systému firmy a návrh změncs
dc.title.alternativeInformation System Assessment and Proposal of ICT Modificationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-17cs
dcterms.modified2022-06-20-15:04:15cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid142509en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.21 08:56:03en
sync.item.modts2022.06.21 08:21:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNovák, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Tereza Šustrová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího diplomové práce: Daly by se některé přínosy řešení vyčíslit finančně? - Odpovězeno Otázky Komise: Ing. Tereza Šustrová, Ph.D.: Celkové náklady na soubor řešení navrhujete na 34 000 kč, pokud by jste měl k dispozici pouze 10 000kč, jaké opatření by jste zvolil jako nejpřínosnější?- Odpovězeno Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.: Jaký je rozdíl mezi "silnou stránkou" a "příležitostí" ve SWOT analýze?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record