Show simple item record

Development of an Application for Generating Business Reports

dc.contributor.advisorDydowicz, Petrcs
dc.contributor.authorKautský, Jakubcs
dc.date.accessioned2022-06-21T06:56:06Z
dc.date.available2022-06-21T06:56:06Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationKAUTSKÝ, J. Vývoj aplikace pro generování firemních reportů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other143159cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207095
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na návrh a vývoj firemní aplikace v programu Microsoft Excel za pomoci programovacího jazyku Visual Basic for Applications a modulů Power Pivot a Power Query. Aplikace je zaměřená na generování firemních reportů, a následné snížení chybovosti a šetření času.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on the design and development of a company application in Microsoft Excel using the Visual Basic for Applications programming language and Power Pivot and Power Query modules. The application is focused on generating company reports, and consequently reducing errors and saving time.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMicrosoft Excelcs
dc.subjectVisual Basic for Applicationcs
dc.subjectPower Pivotcs
dc.subjectPower Querycs
dc.subjectreportovánícs
dc.subjectMicrosoft Excelen
dc.subjectVisual Basic for Applicationen
dc.subjectPower Pivoten
dc.subjectPower Queryen
dc.subjectreportingen
dc.titleVývoj aplikace pro generování firemních reportůcs
dc.title.alternativeDevelopment of an Application for Generating Business Reportsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-17cs
dcterms.modified2022-06-20-15:04:12cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid143159en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.21 08:56:06en
sync.item.modts2022.06.21 08:12:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNeuwirth, Bernardcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. András Rontó (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - nejsou Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky komise: Ing. Petr Tesař: Kdybyste nasazoval MIS v novém podniku v jakém pořadí byste nasazoval HW, SW a OW? - částečně zodpovězeno Při opakování úkonů se snižuje chybovost. V práci uvádíte opak. Proč tomu tak u předmětné firmy je? - zodpovězeno prof. Ing. Petr Dostál, CSc.: Bylo by možné zavést umělou inteligenci pro kontrolu nahrávaných hovorů? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programManažerská informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record