Show simple item record

Use of Business Intelligence to Support Decision-Making Processes

dc.contributor.advisorKříž, Jiřícs
dc.contributor.authorStaněk, Jakubcs
dc.date.accessioned2022-06-21T06:56:20Z
dc.date.available2022-06-21T06:56:20Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationSTANĚK, J. Využití Business Intelligence pro podporu rozhodovacích procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other143734cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207118
dc.description.abstractBusiness Intelligence začíná být nedílnou součástí firem různých velikostí a dokáže pomoci, při řadě firemních rozhodnutí, zpracováváním a vyhodnocováním firemních dat. Hlavním cílem této práce je zavést toto BI řešení do rozrůstající se společnosti, jenž se zabývá provozem internetové sítě v Brně, tak aby efektivně pomáhalo při rozhodovacích procesech. Práce začíná představením BI z teoretického hlediska, poté analyzuje výchozí stav firmy a končí výsledným navrhnutým řešením pro firmu, jenž se skládá ze čtyř reportů, z nichž jeden ztvárňuje budovy v 3D prostoru, možných opatření a popisem transformace dat.cs
dc.description.abstractBusiness intelligence is beginning to be an inseparable part of different sizes of companies and can help with several decisions by processing and evaluating company data. Main goal of this thesis is to implement this BI solution into a growing company that operates an internet network in Brno in a way that will effectively help decisionmaking processes. The thesis begins by introducing BI from a theoretical point of view than analyses default state of the company and ends with resulting proposed solution which is consisted of four reports one of which renders building in 3D space, possible measures, and description of data transformation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBusiness Intelligencecs
dc.subjectreportcs
dc.subjectdatacs
dc.subjectPower BIcs
dc.subjectBusiness Intelligenceen
dc.subjectreporten
dc.subjectdataen
dc.subjectPower BIen
dc.titleVyužití Business Intelligence pro podporu rozhodovacích procesůcs
dc.title.alternativeUse of Business Intelligence to Support Decision-Making Processesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-16cs
dcterms.modified2022-06-20-15:04:14cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid143734en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.21 08:56:20en
sync.item.modts2022.06.21 08:17:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeLuhan, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Jan Budík, Ph.D., MBA (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. - Jaký je přínos přidání vrstevnic a 3D terénu do 3D mapy? - odpovězeno. Ing. Jan Budík, Ph.D. - V jaké aplikaci jsou tvořeny prezentované reporty? - odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programManažerská informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record