Show simple item record

Micro-cellular impact absorbers

dc.contributor.advisorSkalka, Petrcs
dc.contributor.authorRakušan, Jakubcs
dc.date.accessioned2022-06-21T06:56:26Z
dc.date.available2022-06-21T06:56:26Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationRAKUŠAN, J. Mikro-voštinové absorbéry nárazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140356cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207132
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá mikro-voštinovými absorbéry nárazu. Mikro-voštinový absorbér přeměňuje kinetickou energii dopadajícího objektu na deformační energii vnitřní struktury absorbéru. Práce se zabývá dvěma typy absorbérů, a to absorbérem s vnitřní auxetickou strukturou a absorbérem s vnitřní neauxetickou strukturou. U obou vnitřních struktur byla zachována stejná porozita pro následné srovnání charakteristik jednotlivých absorbérů. V rámci této práce byla provedena simulace dopadové zkoušky. Při této zkoušce do absorbéru dopadaly objekty (válečky) různého průměru, stejné délky (totožné s tloušťkou absorbéru) a s různou kinetickou energií. Pro řešení tohoto problému byla využita metoda konečných prvků (explicitní řešení). Výstupem studie bylo srovnání simulací dopadové zkoušky do auxetické a neauxetické struktury.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on micro-cellular impact absorbers. The micro-cellular absorber converts the kinetic energy of the impacting object into the strain energy of the internal structure of the absorber. The thesis focuses on two types of absorbers, namely the absorber with internal auxetic structure and the absorber with internal non-auxetic structure. The same porosity has been kept for both internal structures for further comparison of the characteristics of both the absorbers. As part of this thesis, an impact test was simulated. In this test, objects (cylinders) of different diameters, the same length (identical to the absorber thickness), and different kinetic energy were impacted into the absorber. The finite element method (explicit solution) was used to solve this problem. The output of the study was a comparison of simulations of the impact test into auxetic and non-auxetic structures.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectAbsorbércs
dc.subjectAuxetická strukturacs
dc.subjectMikro-voštinycs
dc.subjectDopadová zkouškacs
dc.subjectFEMen
dc.subjectAbsorberen
dc.subjectAuxetic structureen
dc.subjectHoney-comb structureen
dc.subjectDrop testen
dc.titleMikro-voštinové absorbéry nárazucs
dc.title.alternativeMicro-cellular impact absorbersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-20cs
dcterms.modified2022-06-20-15:41:00cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid140356en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.21 08:56:26en
sync.item.modts2022.06.21 08:18:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠeveček, Oldřichcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Skalka, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval během asi 9 minut svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Jak vypadá základní rovnice při explicitní formulaci MKP? Jaký je rozdíl mezi implicitní a explicitní variantou MKP? Jaká jej jejich časová náročnost? Jak byl volen časový krok? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako výborná / A.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record