Recent Submissions

 • Transformace modelů řídicích systémů mezi PowerDEVS, Node-RED a 4diac 

  Sadílek, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh a realizace transformační aplikace z PowerDEVS do jazyků Node-RED a 4diac. Tento přístup vychází z principu model continuity. Překladač je napsán jako terminálová aplikace v jazyce Python ...
 • Odhalení morphovaných otisků prstů 

  Dovičic, Denis
  Táto diplomová práca sa zaoberá detekciou morphovaných odtlačkov prstov v náväznosti na moju bakalársku prácu a projektovú prax. Doposiaľ neexistuje žiadna verejná práca venujúca sa detekcií morphovaných odtlačkov prstov. ...
 • Použití self-supervised learning pro rozpoznání sportovních pozic v obraze 

  Konečný, Daniel
  Cílem této práce je rozpoznání sportovních pozic v obrazových datech za pomocí přístupu self-supervised learning pro docílení vyšší úspěšnosti klasifikace s použitím malého množství anotovaných vzorků. Učení za pomocí ...
 • Metody segmentace webových stránek 

  Grnáč, Martin
  Cieľom tejto práce je preskúmať segmentačné algoritmy a z nich vybrať vhodný variantu ktorá bude sa implementuje do systému FitLayout. Následne po implementácií  porovnať túto variantu segmentačného algoritmu s referenčným ...
 • Korelace IPFIX záznamů z provozu proxy serverů 

  Krůl, Michal
  V této práci je rozebrán problémem korelace záznamů síťových toků proxy serverů. Hledáno je řešení, které by dovolilo automatizovaným způsobem určovat související toky na obou stranách proxy serveru. Pro tyto účely je ...
 • Multisenzorový modul pro Raspberry Pi Zero 

  Kažimír, Miroslav
  Táto práca sa zaoberá problematikou distribuovaných riadiacich systémov v domácej automatizácii. Zameriava sa na otvorené systémy a možnosti ich rozšírenia o nové zariadenia s dostatočne univerzálnym využitím. Riešenie ...
 • Využití neuronových sítí pro fúzi obrazových a neobrazových dat 

  Reich, Bořek
  Tato diplomová práce se zabývá využitím konvolučních neuronových sítí pro fúzi obrazových a neobrazových dat. V práci jsou zkoumány jak detekční systémy využívající principy hlubokého učení spoléhající se pouze na obrazová ...
 • Rozhodovací procedura pro silně separační logiku 

  Dacík, Tomáš
  Separační logika (SL) patří mezi nejúspěšnější nástroje pro verifikaci programů pracujících s dynamicky alokovanou pamětí. Její vysoká expresivita ovšem přináší nerozhodnutelnost pokud formule kombinují více jejích spojek, ...
 • Grafický editor návrhových modelů 

  Švub, Daniel
  Cílem této práce byl návrh a vývoj uživatelsky přívětivého grafického editoru Objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN). Pro popis tohoto formalismu je použit jazyk PNtalk, který spojuje Petriho sítě s objektově orientovaným ...
 • Sběr výkonnostních parametrů systému MES PHARIS 

  Oháňka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá sledováním automatizovaných úloh na integračních serverech a získání dat z těchto úloh. Další rovinou této práce je výkonnostní testování a z něj získat informace o vytížení hardwaru. Díky ...
 • Monitorování výkonnosti systému MES PHARIS 

  Ondráček, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá monitorováním výkonnosti automatizovaných procesů vývoje a výkonnostním testováním systému MES PHARIS. Hlavní náplní práce je sběr dat o úlohách prováděných na automatizačních serverech DevOps ...
 • Platforma pro organizování amatérských kolektivních sportů 

  Láníček, Adam
  Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat Platformu pro organizaci amatérského kolektivního sportu s důrazem na lední hokej, kde jsou náklady neefektivní organizace pravděpodobně nejvyšší. Narozdíl od tradičních ...
 • Vysvětlující analýza šachových partií 

  Hertl, Vojtěch
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat vysvětlující analýzu šachových partií. Tato analýza byla vytvořena na základě šachového programu (chess engine). Jelikož existuje mnoho kvalitních, volně dostupných a open-source ...
 • Výpočetní metoda pro predikci a konstrukci stabilních proteinů 

  Kadleček, Josef
  Tato práce se soustředí na rozšíření výpočetního nástroje pro predikci mutací proteinů za účelem zvýšení jejich stability. Stabilizace proteinů je nezbytnou součástí návrhu léčiv, a jelikož experimentální vyhodnocení přínosu ...
 • Vývoj algoritmu pro automatické rozmísťování referenčních jednotek bezdrátového pozičního systému 

  Průdek, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu pro automatické rozmisťování referenčních jednotek real-time lokalizačního systému. Tento algoritmus je určen pro RTLS firmy Sewio Networks. Součástí práce ...
 • Nástroj pro automatizovaný návrh ancestrálních proteinů 

  Štěpánek, Martin
  Stabilita proteinů je zásadní vlastností ovlivňující možnosti průmyslového použití proteinů. Tato práce se zaměřuje na vylepšení automatizovaného nástroje FireProtASR, který využívá rekonstrukci ancestrálních sekvencí pro ...
 • Pokročilé testování hesel 

  Škuta, Matúš
  Cieľom tejto diplomovej práce je získať poznatky v oblasti zabezpečenia hesiel a následne ich využiť pri tvorbe nástroja na kontrolu hesiel. Dôraz je kladený hlavne na analýzu hádania hesiel. V tejto práci sú analyzované ...
 • Webová vizualizace dat z chytrých zařízení v IoT 

  John, Petr
  Se stále rostoucím počtem chytrých zařízení roste i potřeba z nich data ukládat, agregovat a zpracovávat. Získaná data je poté nutné uživateli zpřístupnit efektivním způsobem, díky kterému bude schopný rychle a efektivně ...
 • Detekce a klasifikace poškození otisku prstu s využitím neuronových sítí 

  Vican, Peter
  Cieľom diplomovej práce je naštudovať a navrhnúť vylepšenie súčasnej konvolučnej neurónovej siete pre klasifikáciu a detekciu ochorenia odtlačkov prstov. Vylepšením súčasnej konvolučnej neurónovej siete je zmena knižnice ...
 • Využití variačních autoenkodérů pro ancestrální rekonstrukci sekvencí 

  Kohout, Pavel
  Proteinové inženýrství je interdisciplinární vědní obor zabývající se návrhem vylepšených proteinů. Úspěšnou metodou využívanou pro návrh stabilnějších a aktivnějších proteinů je ancestrální rekonstrukce sekvencí. Tato ...

View more