• Kvantově inspirované optimalizační algoritmy 

  Kosík, Dominik
  Tato práce se zabývá implementací zvoleného kvantově inspirovaného optimalizačního algoritmu a jeho rozšířeními, které budou porovnávány v závěru práce. Jako optimalizační algoritmus byl zvolen algoritmus pro simulované ...
 • Akcelerace aplikace pro potlačení DDoS útoků 

  Vojanec, Kamil
  Diplomová práce se zabývá optimalizací a akcelerací aplikace pro potlačení útoků typu odepření služby. Cílem práce je analyzovat existující implementaci aplikace DDoS Protector a identifikovat součásti, které je vhodné ...
 • Akcelerace virtuálního přepínače Open vSwitch v DPDK 

  Vodák, David
  Virtuální přepínač je software, který připojuje virtuální stroje k síti, což z něj dělá nedílnou součást virtualizace na serverech. Nicméně při vyšších síťových rychlostech se stává neefektivní, jelikož všechny rámce přepíná ...
 • Strategická hra s neurčitostí založená na deskové hře Scotland Yard 

  Husa, Rostislav
  Tato práce řeší implementaci vlastní hry na principu her typu Scotland Yard. Součástí je několik verzí umělé inteligence pro obě strany hry s využitím strojového učení. Především neuronové sítě a Monte Carlo Tree Search. ...
 • Ověřování parametrických vlastností nad záznamy běhů programů 

  Čaládi, Filip
  Plogchecker 2.0 je nástroj zameraný na verifikáciu užívatelom definovaných vlastností nad sekvenciou udalostí generovaných programom. Implementácia tohoto nástroja stavá hlavne na už implementovanom nástroji Plogchecker. ...
 • Koncové větné formy a jejich aplikace 

  Kožár, Tomáš
  Bezkontextové gramatiky sú jedny z najpoužívanejších formálnych modelov v teórii formálnych jazykov. Majú mnoho užitočných použití, no pre mnoho aplikácii nemajú dostatočnú vyjadrovaciu silu. Preto zavádzame koncový jazyk ...
 • Virtuální kovář 

  Halamová, Mária
  Táto práca sa zaoberá tvorbou aplikácie na demonštráciu manuálneho kováčstva pre platformy virtuálnej reality. Táto aplikácia má za účel predstaviť historické kováčstvo pomocou moderných technológií z pohľadu prvej osoby. ...
 • Výukový software pro vizuální a textové programování v Lua/LÖVE 

  Medek, Petr
  Tato práce se zabývá vizuálním programováním v jazyce Lua s frameworkem LÖVE. V rámci práce vznikla webová aplikace pro výuku programování v Lua/LÖVE. Aplikace podporuje jak blokové, tak i textové programování. Vytvořené ...
 • Klasifikace způsobilosti pilota z pohledu 

  Ruta, Dominik
  Tato práce se zabývá klasifikací úrovně odbornosti pilota a leteckých manévrů z pohledu očí. Cílem je poskytnout další cenný nástroj pro hodnocení pilotáže leteckými instruktory~a~poskytnout tak zpětnou vazbu trénovaným ...
 • Operační systém reálného času s fixní prioritou úloh pro Raspberry Pi 

  Kolář, Josef
  Cílem této práce je realizace podpory volně dostupného operačního systému reálného času s fixní prioritou úloh na mikropočítači Raspberry Pi 3B+. Jako vhodný systém je vybrán projekt FreeRTOS, pro který je v práci zrealizováno ...
 • Editor kooperativního prostředí ve VR 

  Schneider, Michael
  Cílem této práce je vytvoření editoru v herním enginu Unity, ve kterém lze jednoduše sestavit svět pro virtuální realitu.     Práce seznamuje s aktuálními VR technologiemi a jejich omezeními. Také se zabývá návrhem a ...
 • Aproximace šíření ultrazvuku pomocí neuronových sítí 

  Nguyen, Son Hai
  Za účelem nahrazení výpočtově náročných konvenčních numerických metod řešících diferenciální rovnice jsou neurální výpočty stále více prozkoumávány. Tato práce se zaměřuje na řešení časově nezávislé Helmholtzovi rovnice, ...
 • Modelem řízený vývoj Spark úloh pomocí Eclipse Acceleo 

  Šalgovič, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá modelom riadeným vývojom Big Data úloh v prostredí Apache Spark. Na začiatok je čitateľovi predstavený framework Apache Spark a potrebné detaily. Ďalej sa priblíži problematika modelom ...
 • Alokace bloku portů pro překlad adres 

  Odehnal, Tomáš
  Cílem této semestrální práce je nastudovat problematiku Carrier-Grade NAT (CGN) přístupu, který musí provádět záznam o překladu adres každého nového spojení. Protože CGN leží na rozhraních rozsáhlých sítí, může denně ...
 • Sběr výkonnostních parametrů systému MES PHARIS 

  Oháňka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá sledováním automatizovaných úloh na integračních serverech a získání dat z těchto úloh. Další rovinou této práce je výkonnostní testování a z něj získat informace o vytížení hardwaru. Díky ...
 • Monitorování výkonnosti systému MES PHARIS 

  Ondráček, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá monitorováním výkonnosti automatizovaných procesů vývoje a výkonnostním testováním systému MES PHARIS. Hlavní náplní práce je sběr dat o úlohách prováděných na automatizačních serverech DevOps ...
 • Výpočetní metoda pro predikci a konstrukci stabilních proteinů 

  Kadleček, Josef
  Tato práce se soustředí na rozšíření výpočetního nástroje pro predikci mutací proteinů za účelem zvýšení jejich stability. Stabilizace proteinů je nezbytnou součástí návrhu léčiv, a jelikož experimentální vyhodnocení přínosu ...
 • Platforma pro organizování amatérských kolektivních sportů 

  Láníček, Adam
  Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat Platformu pro organizaci amatérského kolektivního sportu s důrazem na lední hokej, kde jsou náklady neefektivní organizace pravděpodobně nejvyšší. Narozdíl od tradičních ...
 • Vývoj algoritmu pro automatické rozmísťování referenčních jednotek bezdrátového pozičního systému 

  Průdek, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu pro automatické rozmisťování referenčních jednotek real-time lokalizačního systému. Tento algoritmus je určen pro RTLS firmy Sewio Networks. Součástí práce ...
 • Nástroj pro automatizovaný návrh ancestrálních proteinů 

  Štěpánek, Martin
  Stabilita proteinů je zásadní vlastností ovlivňující možnosti průmyslového použití proteinů. Tato práce se zaměřuje na vylepšení automatizovaného nástroje FireProtASR, který využívá rekonstrukci ancestrálních sekvencí pro ...