Now showing items 21-40 of 127

 • Vysvětlující analýza šachových partií 

  Hertl, Vojtěch
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat vysvětlující analýzu šachových partií. Tato analýza byla vytvořena na základě šachového programu (chess engine). Jelikož existuje mnoho kvalitních, volně dostupných a open-source ...
 • Pokročilé testování hesel 

  Škuta, Matúš
  Cieľom tejto diplomovej práce je získať poznatky v oblasti zabezpečenia hesiel a následne ich využiť pri tvorbe nástroja na kontrolu hesiel. Dôraz je kladený hlavne na analýzu hádania hesiel. V tejto práci sú analyzované ...
 • Analýza rizik spojených se samočinně řízenými vozidly 

  Weigel, Filip
  {Cílem práce bylo navrhnout a implementovat systém pro analýzu rizik v samočinně řízených vozidlech. Práce se zaměřila návrh a implementaci systému pro řešení analýzy rizik založené na modelech. Požadavkem na systém byla ...
 • Programová abstrakce knihovny Geovisto 

  Chládek, Martin
  Tato semestrální práce vznikla jako rozšíření knihovny Geovisto, které si klade za cíl usnadnit možnosti vizualizace geografických dat v moderních webových aplikacích. Předmětem této práce je provedení analýzy použitelnosti ...
 • Webové rozhraní pro správu datových sad RDF 

  Kiss, Tomáš
  Cieľom tejto diplomovej práce je poskytnúť základné informácie o problematike dátového modelu RDF. Teoretická časť práce predstavuje okrem možností ukladania RDF dát, aj doteraz existujúce RDF úložiská a sémantický dotazovací ...
 • Multi-agentní systém pro predikci vlivu mutací na stabilitu proteinů 

  Doseděl, Ondřej
  Proteiny jsou základním stavebním blokem všech žijících organismů, kde jsou zodpovědné za mnoho důležitých procesů. Jsou složeny z řetězců  aminokyselin. Tyto řetězce mohou být jakkoliv změněné. Tomuto procesu se říká ...
 • Emulace útoků na řídicí komunikaci SCADA/ICS 

  Grofčík, Peter
  Cieľom mojej diplomovej práce je emulácia vhodných sieťových útokov na riadiacu komunikáciu ICS/SCADA systémov s následným návrhom a implementáciou ich detekcie. V prvej časti práce sa venujem kategorizácii a oboznámeniu ...
 • Aplikační monitorování IoT zařízení 

  Krajč, Patrik
  IoT zariadenia používajú rôzne štandardy na úrovni prenosového média a komunikačného protokolu. Cieľom práce je vytvoriť systém, ktorým dokážeme unifikovať heterogénnu IoT sieť pre účely monitorovania. Na zber dát z IoT ...
 • Procedurálně generovaná krajina ve fragment shaderu 

  Leitner, Denis
  Táto práca je zameraná na vykresľovanie procedurálne generovanej krajiny bez použitia vstupnej geometrie a textúr. Sú v nej popísané techniky používané na realistické vykresľovanie a generovanie prírodných scenérií, ktoré ...
 • Inference skákajících formálních modelů 

  Heindlová, Tina
  Práce se věnuje gramatické inferenci z hlediska evolučních algoritmů pro skákající formální modely. Nejdříve vysvětluje skákající formální modely, které se dělí na skákající gramatiky a skákající automaty. Poté popisuje ...
 • Testování sond pro monitorování síťového provozu 

  Sobol, Jan
  Pro účel zajištění bezpečného a stabilního internetu potřebují administrátoři nástroje k monitorování sítě, které jim umožní analyzovat probíhající provoz a reagovat včas na nastalé situace. Jedním z prostředků, jak provoz ...
 • Identifikace mobilních aplikací v šifrovaném provozu 

  Snášel, Daniel
  Práce se zaměřuje na identifikaci mobilních aplikací v šifrovaném provozu na základě TLS otisků. Cílem práce bylo vytvoření architektury pro získávání vybraných atributů z ustanovení spojení TLS, vytvoření TLS otisků a ...
 • Multimodální systém pro multi-object tracking v reálném čase 

  Kučera, Adam
  Tato práce se zabývá tématem multi-objektového multi-senzorového sledování. V programovacím jazyce C++ je implementován konvenční řetězec pro track-oriented multiple hypothesis tracking (TOMHT) a je navrženo implementovatelné ...
 • Korelace IPFIX záznamů z provozu proxy serverů 

  Krůl, Michal
  V této práci je rozebrán problémem korelace záznamů síťových toků proxy serverů. Hledáno je řešení, které by dovolilo automatizovaným způsobem určovat související toky na obou stranách proxy serveru. Pro tyto účely je ...
 • Moduly IS VUT pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky 

  Bártl, Roman
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat moduly IS VUT pro projektové praxe, závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky v rámci přechodu fakulty informačních technologií na tento systém. Součástí práce je navrhnout ...
 • Rozhraní pro automatizované testování knihovny Geovisto 

  Dohnal, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat rozhraní pro automatizované testování knihovny Geovisto. Rozhraní by mělo umožnit efektivní a uživatelsky přívětivé testování knihovny při jejím vývoji. V rámci práce ...
 • Sběratelská karetní hra s umělou inteligencí 

  Doležal, Josef
  Cílem práce je tvorba digitální verze sběratelské karetní hry Flesh and Blood . Součástí hry je umělá inteligence, která je schopna tuto hru hrát na začátečnické úrovni. Zásadním problémem jak při tvorbě této hry a její ...
 • Rychlá synchronizace nových uzlů v platformě Fantom Opera 

  Mlejnek, Matěj
  Cílem této diplomové práce je prozkoumat aktuální způsoby rychlé synchronizace nových uzlů v rámci jednotlivých blockchain sítí dle závislostí na jednotlivých konsenzech, porovnat jednotlivá řešení mezi sebou, navrhnout ...
 • Emulace periferií vestavěných systémů pro rychlé prototypování 

  Müller, Dominik
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí vývojové a testovací platformy pro vývojáře vestavěných systémů určené k akceleraci počátečních fází vývoje vestavěných systémů.  Vytvořená platforma umožňuje vývojáři emulovat ...
 • Využití strojového učení k rozpoznání pohybu feederového prutu 

  Vele, Patrik
  Cílem této diplomové práce je vytvořit zařízení, které využívá metody strojového učení k rozpoznávání pohybů feederového rybářského prutu na základě dat z inerciální měřící jednotky. Úvodní část je věnována rybolovné ...