Now showing items 1-20 of 127

 • Adaptace jazykového modelu na cílovou doménu využívající stahování veřejných dat 

  Gregušová, Sabína
  Cieľom práce je implementovať systém pre automatickú adaptáciu jazykového modelu pre Phonexia ASR systém. Systém prijíma vstupný súbor, ktorý analyzuje a vyberie vhodné výrazy pre webové vyhľadávanie. Každé webové vyhľadávanie ...
 • Adversariální augmentace pro robustní separaci řeči 

  Pavlus, Ján
  Separace řečníků se zabývá separácí signálů jednotlivých řečníků z dané směsi vícero řečníků. Neuronové sítě trénované pro separaci řečníků fungují většinou dobře na uměle smíchaných nahrávkách, ovšem při použití směsí z ...
 • Akcelerace aplikace pro potlačení DDoS útoků 

  Vojanec, Kamil
  Diplomová práce se zabývá optimalizací a akcelerací aplikace pro potlačení útoků typu odepření služby. Cílem práce je analyzovat existující implementaci aplikace DDoS Protector a identifikovat součásti, které je vhodné ...
 • Akcelerace neurostimulace pomocí metod umělé inteligence 

  Gaňo, Martin
  Léčba pomocí transkraniálního ultrazvuku je rychle se rozvíjející doménou medicíny. Tato metoda přináší možnosti neinvazivní mozkové terapie, včetně ablace, neuromodulace nebo potenciálního otevření hematoencefalické bariéry ...
 • Akcelerace virtuálního přepínače Open vSwitch v DPDK 

  Vodák, David
  Virtuální přepínač je software, který připojuje virtuální stroje k síti, což z něj dělá nedílnou součást virtualizace na serverech. Nicméně při vyšších síťových rychlostech se stává neefektivní, jelikož všechny rámce přepíná ...
 • Alokace bloku portů pro překlad adres 

  Odehnal, Tomáš
  Cílem této semestrální práce je nastudovat problematiku Carrier-Grade NAT (CGN) přístupu, který musí provádět záznam o překladu adres každého nového spojení. Protože CGN leží na rozhraních rozsáhlých sítí, může denně ...
 • Analýza konvolučních neuronových sítí pro detekci a klasifikaci poškození otisku prstu 

  Fořtová, Kateřina
  Cílem této diplomové práce je analyzovat přístupy detekce a klasifikace s využitím konvolučních neuronových sítí na problému poškození otisků prstů. První část práce se zabývá studiem literatury týkající se biometrie a ...
 • Analýza rizik spojených se samočinně řízenými vozidly 

  Weigel, Filip
  {Cílem práce bylo navrhnout a implementovat systém pro analýzu rizik v samočinně řízených vozidlech. Práce se zaměřila návrh a implementaci systému pro řešení analýzy rizik založené na modelech. Požadavkem na systém byla ...
 • Aplikace posilovaného učení v řízení autonomního vozidla 

  Vosol, David
  Tato práce se zabývá problematikou posilovaného učení aplikovaného na úlohu autonomního řízení vozidla. Nejprve je probrána nezbytná teorie posilovaného učení, která je zakončena představením nejmodernějších aktor-kritik ...
 • Aplikace pro detekci odlehlých hodnot 

  Siladi, František
  Cieľom tejto práce je preštudovať metódy na detekciu odľahlých hodnôt a vytvoriť aplikáciu, ktorá pomocou jednotlivých metód a kombináciou metód, dokáže tieto hodnoty správne identifikovať. Ďalším cieľom aplikácie je ...
 • Aplikační monitorování IoT zařízení 

  Krajč, Patrik
  IoT zariadenia používajú rôzne štandardy na úrovni prenosového média a komunikačného protokolu. Cieľom práce je vytvoriť systém, ktorým dokážeme unifikovať heterogénnu IoT sieť pre účely monitorovania. Na zber dát z IoT ...
 • Aproximace šíření ultrazvuku pomocí neuronových sítí 

  Nguyen, Son Hai
  Za účelem nahrazení výpočtově náročných konvenčních numerických metod řešících diferenciální rovnice jsou neurální výpočty stále více prozkoumávány. Tato práce se zaměřuje na řešení časově nezávislé Helmholtzovi rovnice, ...
 • Automatická analýza obrazu pro kontrolu kvality výroby textilií 

  Sýkorová, Tereza
  Tato práce se zabývá problematikou klasifikace defektů, které vznikají při výrobě netkaných textilií. Úloha klasifikace vad je součástí systému pro automatickou kontrolu kvality výroby. Cílem je implementovat metodu, která ...
 • Automatická anotace síťového provozu na základě systémových událostí 

  Kala, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá tématem anotace síťových toků pomocí dat z webového provozu. Seznamuje s problematikou monitorování síťových toků, jejich analýzy a klasifikace a také s protokoly HTTP a HTTPS. Popisuje ...
 • Automatické rozpoznávání matematických výrazů pomocí neuronových sítí 

  Halva, Vladislav
  Tato práce se zabývá problematikou automatického rozpoznávání matematických výrazů pomocí neuronových sítí. Obsahuje přehled existujících přístupů pro tuto úlohu a zaměřuje se zejména na rozpoznávání ručně psaných matematických ...
 • Automatické rozpoznávání tabulek pomocí neuronových sítí 

  Piwowarski, Lukáš
  Tato práce seznamuje čtenáře se současnými technikami rozpoznávání tabulek, které se používají především k získávání informací z ručně psaných nebo tištěných historických tabulek. Představujeme také metodu založenou na ...
 • Automatizovaná úprava souborů pomocí genetického programování 

  Sedláček, Marek
  Úprava souborů je nedílnou součástí práce pro mnoho lidí, ale ne každý umí programovat a nebo má dostatečnou znalost editovacích nástrojů, aby byl tento proces efektivní a rychlý. Toto je přesně to, co se snaží program ...
 • Bezpečnost služby Testing Farm 

  Havlín, Jan
  Práce se zabývá bezpečností služby Testing Farm ve firmě Red Hat. Konkrétně jde o možnost neoprávněného využití testovacích strojů k jiným účelům, než jsou určené. Potřeba pro implementaci bezpečnostního systému pramení z ...
 • Bezpečný průzkum dronem s využitím chytrého pohybu po trajektoriích 

  Ferencz, Adam
  Piloti dronu často musí hlídat při plnění průzkumné mise více věcí zároveň. Pilot musí především sledovat dron, kromě toho ale také něco pozoruje, sleduje obraz, natočení dronu, rychlost a překážky. Cílem této práce je ...
 • Databáze pro genealogické modely 

  Majzlík, Jakub
  Systém DEMoS je genealogická databáza, ktorá slúži na prepis záznamov z rôznych historických prameňov. Momentálne podporuje len prepis z matrík. Prvým cieľom tejto práce je analyzovať databázový systém a schémy tabuliek ...