Show simple item record

Modeling the heat propagation in the linear axis with a ball screw and servodrive

dc.contributor.advisorHuzlík, Rostislavcs
dc.contributor.authorMalásek, Michalcs
dc.date.accessioned2022-06-21T06:56:42Z
dc.date.available2022-06-21T06:56:42Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationMALÁSEK, M. Modelování šíření tepla u lineární osy s kuličkovým šroubem a servopohonem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other137082cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207149
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vytvořením modelu šíření tepla u lineární osy s kuličkovým šroubem a servopohonem. Na ose lze nalézt mnoho zdrojů tepla, mezi které patří především motor, ložiska apod. V rešeršní části je cílem přiblížit problematiku ztrát a šíření tepla. Následně je vytvořen 3D model celé sestavy osy. Výsledkem práce je rozbor zdrojů ztrát pro vybraný provozní cyklus. Dalším krokem je simulace rozložení teploty ve vybraných provozních cyklech na vytvořeném 3D modelu osy.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the creation of a heat propagation model for a linear axis with a ball screw and a servodrive. Many heat sources can be found on the axis, which mainly include the motor, bearings, etc. The aim of the research part, is to approach the issue of heat loss and propagation. Subsequently, a 3D model of the entire axis assembly is created. The result of the work is to analyze the sources of losses for the selected work cycle. The next step is to simulate the temperature distribution in selected operating cycles on the created 3D model of the axis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectModelování šíření teplacs
dc.subjectlineární osa s kuličkovým šroubemcs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectanalýza oteplení šroubucs
dc.subjectModeling the heat propagationen
dc.subjectlinear axis with a ball screwen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectscrew heating analysisen
dc.titleModelování šíření tepla u lineární osy s kuličkovým šroubem a servopohonemcs
dc.title.alternativeModeling the heat propagation in the linear axis with a ball screw and servodriveen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-20cs
dcterms.modified2022-06-20-16:05:53cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid137082en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.21 08:56:42en
sync.item.modts2022.06.21 08:20:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePavlík, Jancs
dc.description.markFcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn (předseda) prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (místopředseda) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (člen) Ing. Vladimír Dokoupil, CSc. (člen) Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D. (člen) Ing. Roman Dvořák (člen)cs
but.defenceV rámci obhajoby zaznělo: Cíle DP. Motivace. 3D model - popis bez obr. Samotný obrázek zjednodušeného modelu. Popis analýzy MKP. Obrázek kontakních přenosů tepla. Obrázek ukázky tepelné deformace šroubu. 2. Způsob analýzy pomocí ekvivalentních tepelných obvodů v Matlab - Simulink. Závěr. Odpovídáno na dotazy oponenta. Doplňující dotazy členů komise: Byly porovnány výsledky simulace v Ansys a Matlab? Odpovězeno - výsledek 0,5 °C rozdíl. Jak byly zjištěny hodnoty u KŠM? Odpovídáno. Co myslíte? Má větší vliv teplota okolí, nebo motor? Odpovězeno nesprávně. Diskuze. Dotaz na praktický přáklad teplotní dilatace. Neodpovězeno. Kritika ke způsobu postupu DP. Co je délková roztažnost? Neodpovídáno. Je definováno, za jakých podmínek dojde k dilataci? Neodpovězeno. Kritika na chybějící systémový rozbor.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programVýrobní stroje, systémy a robotycs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record