Show simple item record

Design of a prototype table winder for linear coils

dc.contributor.advisorŘehák, Kamilcs
dc.contributor.authorRyza, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2022-06-21T06:56:44Z
dc.date.available2022-06-21T06:56:44Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationRYZA, V. Konstrukční návrh prototypové stolní navíječky lineárních cívek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140210cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207177
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem prototypové stolní navíječky lineárních cívek. V první části této práce jsou popsány základní vlastnosti cívky a metody jejího navíjení. V následující části byla provedena kritická rešerše dostupných navíječek na trhu na základě, které byl vytvořen samotný koncept navíječky. V práci je detailně popsán postup návrhu samotné navíječky spolu s konstrukčními variantami jednotlivých částí navíječky. Závěrem práce je prezentován dosažený koncept prototypové navíječky. Tato problematika byla řešena pomocí 3D programu SolidWorks a MKP v programu ANSYS Student. Celá práce popisuje jednotlivé kroky pro návrh samotného konceptu prototypové lineární navíječky a konstrukční řešení základních komponent.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the design of a prototype table winder for linear coils. The first part of this work describes the basic properties of the coil and its winding methods. In the following section, a critical search was made of the reels available on the market based on which the reel concept itself was created. The work describes in detail the procedure of the winder design together with the design variants of the individual parts of the winders. At the end of the diploma thesis is presented the needed prototype of the coil winder. This problem was solved by using the 3D program SolidWorks and FEM in the program ANSYS Student. The project describes the individual steps of the design of the concept of a prototype linear winder and the component's design.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectcívkacs
dc.subjectdrátcs
dc.subjectvinutícs
dc.subjecttechnologie navíjenícs
dc.subjectlineární navíjenícs
dc.subjectmodální analýzacs
dc.subjecthliníkový profilcs
dc.subjectkrokový motorcs
dc.subjectcoilen
dc.subjectwireen
dc.subjectwindingen
dc.subjectwinding technologyen
dc.subjectlinear windingen
dc.subjectmodal analysisen
dc.subjectaluminium profileen
dc.subjectstepper motoren
dc.titleKonstrukční návrh prototypové stolní navíječky lineárních cívekcs
dc.title.alternativeDesign of a prototype table winder for linear coilsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-20cs
dcterms.modified2022-06-20-12:48:40cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid140210en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.21 08:56:44en
sync.item.modts2022.06.21 08:18:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHrabčík, Miroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Rudolf Franz, Ph.D. (člen) Ing. Karel Štěpánek (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s výsledky závěrečné práce. Následně odpovídal na otázky oponenta. Otázky oponenta: 1) Vysvětlete princip mechanického tensioneru. Hodnocení: Zodpovězeno 2) Vysvětlete důvod použití keramických materiálů pro naváděcí kladky. Hodnocení: Zodpovězeno Další otázky: 1) Jaký byl budicí účinek u harmonické analýzy tyče? Hodnocení: Zodpovězeno 2) Jaké bylo v modelu zadáno tlumení? Hodnocení: Zodpovězeno 3) Je nutné kladku provléct? Hodnocení: Zodpovězeno 4) Proč jste zjednodušoval geometrii v oblasti šroubovice? Hodnocení: Částečně zodpovězeno 5) Byla by při uvažování šroubovice ve výpočtu tuhost vyšší, či nižší? Hodnocení: Zodpovězeno 6) Jaké je použití zmiňovaných cívek? Kolik mají závitů? Hodnocení: Zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record