Show simple item record

Database for Genealogical Data

dc.contributor.advisorRozman, Jaroslavcs
dc.contributor.authorKafoněk, Marekcs
dc.date.accessioned2022-06-21T07:56:46Z
dc.date.available2022-06-21T07:56:46Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationKAFONĚK, M. Databáze pro ukládání genealogických dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other145223cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207350
dc.description.abstractTato práce se zabývá možným převodem genealogických dat mezi grafovou a relační databází, kdy se zde navazuje na již existující data uložené v grafové databázi Neo4j. Možné převody budou sloužit k tomu, aby se s danými daty mohlo podle potřeby pracovat buď pomocí dotazovacího jazyku SQL v relační databázi, nebo pomocí jazyku Cypher v grafové databázi.cs
dc.description.abstractThis work deals with the possible transfer of genealogical data between graph and relational databasis, which builds on existing data stored in the graph database Neo4j. Possible transfers will be used to work with the data as needed using SQL in a relational database, or using Cypher in a chart database.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGenealogiecs
dc.subjectMySQLcs
dc.subjectRelační databázecs
dc.subjectNeo4jcs
dc.subjectGrafová databázecs
dc.subjectGenealogyen
dc.subjectMySQLen
dc.subjectRelational databaseen
dc.subjectNeo4jen
dc.subjectGraph databaseen
dc.titleDatabáze pro ukládání genealogických datcs
dc.title.alternativeDatabase for Genealogical Dataen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-16cs
dcterms.modified2022-06-20-08:23:29cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid145223en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.21 09:56:46en
sync.item.modts2022.06.21 08:13:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKočí, Radekcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Lukáš Kekely, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Lengál, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných (např. ohledně návrhu struktury databáze a použité normální formy). Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D - uspokojivě. Otázky u obhajoby: Jaká je přidaná hodnota relační databáze pro uchování genealogických dat ve srovnání s existující grafovou databází? Realizujete obousměrnou transformaci dat mezi databázemi. Je umožněna synchronizace databází?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record