Now showing items 1-1 of 1

  • Mikroekonomické dopady minimální mzdy na vybrané podniky 

    Lajtkepová, Eva
    I když zákonná minimální mzda není kategorií novou (poprvé byla stanovena již v r.1912 ve státě Massachusetts v USA), v České republice se s ustanovením o minimální mzdě poprvé setkáváme až v novele zákona č. 65/1965 Sb., ...