Now showing items 1-1 of 1

  • Faktory úspěchu strategických aliancí v ČR 

    Koleňák, Jiří
    Disertační práce se zabývá problematikou spolupráce mezi podniky. Tato problematika je aktuální především z důvodu vysokého stupně konkurence v ekonomice, která se dá označit za globalizovanou. Efektivní a řízená spolupráce ...