Show simple item record

Telepresence in Microsoft HoloLens

dc.contributor.advisorBambušek, Danielcs
dc.contributor.authorŠebesta, Ondřejcs
dc.date.accessioned2022-06-21T07:57:06Z
dc.date.available2022-06-21T07:57:06Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationŠEBESTA, O. Telepresence v Microsoft HoloLens [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other145302cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207420
dc.description.abstractDigitalizace světa umožnila mnoha lidem pracovat pohodlně z domova. Nepříznivý vývoj epidemie koronaviru a s ním spojené restrikce zapříčinily nárůst počtu takto pracujících lidí, což způsobilo zvýšený zájem o nástroje umožňující vzdálenou komunikaci. Tato práce se zabývá dalším potencionálním stupněm vzdálené komunikace - telepresencí. Cílem této práce je navrhnout a vytvořit systém telepresence v rozšířené realitě. Osoba, účastnící se vzdálené komunikace, je snímána zařízením Azure Kinect, který obrazová data převádí kabelem do počítače. V počítači jsou data zpracována, vykreslena a pomocí funkcionality Holographic Remoting přenesena přes lokální síť do brýlí Microsoft Hololens 2.cs
dc.description.abstractDigitizing the world allows many people to work comfortably from home. The unfavorable development of the coronavirus epidemic and the associated restrictions caused an increase in the number of people working this way, which has also meant an increased interest in tools enabling remote communication. This work deals with another potential stage of the remote communication - telepresence. The aim of this work is to design and create the telepresence system in augmented reality. The person involved in the remote communication is captured by the Azure Kinect device, which transfers the image data to the computer through a cable. The data is processed, plotted on the computer and transferred into the Microsoft Hololens 2 glasses via the local network using the Holographic Remoting functionality.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRozšířená realitacs
dc.subjectTelepresencecs
dc.subjectAzure Kinect DKcs
dc.subjectMicrosoft Hololenscs
dc.subjectAugmented realityen
dc.subjectTelepresenceen
dc.subjectAzure Kinect DKen
dc.subjectMicrosoft Hololensen
dc.titleTelepresence v Microsoft HoloLenscs
dc.title.alternativeTelepresence in Microsoft HoloLensen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-13cs
dcterms.modified2022-06-20-10:23:08cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid145302en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.21 09:57:06en
sync.item.modts2022.06.21 08:15:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBeran, Vítězslavcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Jaké technické nebo principiální problémy jste musel řešit při vývoji Vašeho řešení? K čemu konkrétně je Vaše aplikace vhodná a co by bylo potřeba ještě dopracovat, aby bylo její použití uživatelsky efektivní?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record