Show simple item record

Use VBA as a Tool for the Creation of Supporting Business Applications

dc.contributor.advisorDydowicz, Petrsk
dc.contributor.authorHolec, Matejsk
dc.date.accessioned2022-06-21T07:57:55Z
dc.date.available2022-06-21T07:57:55Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationHOLEC, M. Využití VBA jako nástroje pro tvorbu podpůrných firemních aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other143161cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207455
dc.description.abstractTáto bakalárska práca je zameraná na návrh a vývoj aplikácie, ktorá slúži na vytváranie cenových ponúk, faktúr, dodacích listov, evidencie faktúr, evidencie veľkoobchodných zákazníkov a skladovej evidencie. Okrem teoretickej časti, táto práca obsahuje aj analýzu súčasného stavu spoločnosti a vlastný návrh riešenia. Aplikácia využíva prostredie programu Microsoft Excel a programovací jazyk Visual Basic for Applications. Výsledné riešenie je určené malej spoločnosti, ktorej prinesie zjednodušenie a zefektívnenie práce.sk
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the design and development of an application that is used to create quotations, invoices, function sheets, invoice records, records of wholesale customers and stock records. In addition to the theoretical part, this work also contains the current state of the company and its solution proposal. The application uses the Microsoft Excel environment and the Visual Basic for Applications programming language. The resulting solution is intended for a small company, which will bring simplification and streamlining of work.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVBAsk
dc.subjectMicrosoft Excelsk
dc.subjectMicrosoft Officesk
dc.subjectaplikáciask
dc.subjectautomatizáciask
dc.subjectimport dátsk
dc.subjectprogramovaniesk
dc.subjectVBAen
dc.subjectMicrosoft Excelen
dc.subjectMicrosoft Officeen
dc.subjectapplicationen
dc.subjectautomatizationen
dc.subjectdata importen
dc.subjectprogrammingen
dc.titleVyužití VBA jako nástroje pro tvorbu podpůrných firemních aplikacísk
dc.title.alternativeUse VBA as a Tool for the Creation of Supporting Business Applicationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-17cs
dcterms.modified2022-06-20-15:04:11cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid143161en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.21 09:57:55en
sync.item.modts2022.06.21 08:12:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNeuwirth, Bernardsk
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. András Rontó (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - nejsou Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky komise: Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc: Jaká vidíte rizika u Vašeho řešení? - zodpovězeno Jaké je jiné řešení než Vámi navrhované cloudové? - zodpovězeno Ing. Petr Tesař: Jak jste stanovil silné stránky u firmy, která je specifikována jako "fiktivní"? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programManažerská informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record