Show simple item record

Flight properties of discgolf disc

dc.contributor.advisorHanák, Petrcs
dc.contributor.authorValík, Tomášcs
dc.date.accessioned2022-06-21T08:55:15Z
dc.date.available2022-06-21T08:55:15Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationVALÍK, T. Měření letových vlastností discgolfového disku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. CESA. 2022.cs
dc.identifier.other142133cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207482
dc.description.abstractI přes rostoucí popularitu discgolfu po celém světě není mnoho možností, jak porovnávat jednotlivé hody jinak než pozorováním. Podstatou této práce byla snaha získat z letu průměrnou frekvenci otáčení upevněním inerciálních senzorů na spodní část disku. Porovnáním šesti metod vyhodnocení s referenčními hodnotami naměřenými s kamerových systémem Qualisys dosahuje nejlepší metoda průměrné procentuální chyby 2,66 %. Na základě tohoto výsledku bylo provedeno porovnání frekvence otáčení u dvou nejpoužívanějších hodů, backhandu a forehandu, jejichž průměrné hodnoty byly 14,22 a 11,46 otáček za sekundu. Dvouvýběrový t-test zamítnul nulovou hypotézu, o~rovnosti středních hodnot skupin na hladině významnosti 0,05 s p-hodnotou 2,101*10^(-18).cs
dc.description.abstractEven through the rising popularity of disc golf all around the world, there aren't many solutions on how to compare individual throws, other than by observing. By placing inertial sensors on the bottom plate of the disc, an average rotation frequency was obtained by an algorithm. By comparing six methods of evaluation with reference values measured with the Qualisys system, the best method returns an average percent error of 2,66 %. Based on this result a test comparing two throws, backhand and forehand, was made, with average values of 14,22 and 11,46 revolutions per second. Two sample t-test rejected null hypothesis at the 0,05 significance level with p-value 2,101*10^(-18).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. CESAcs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdiscgolfcs
dc.subjectinerciální senzorycs
dc.subjectIMUcs
dc.subjectakcelerometrcs
dc.subjectgyroskopcs
dc.subjectDisc Golfen
dc.subjectinertial sensorsen
dc.subjectIMUen
dc.subjectaccelerometeren
dc.subjectgyroscopeen
dc.titleMěření letových vlastností discgolfového diskucs
dc.title.alternativeFlight properties of discgolf discen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-20cs
dcterms.modified2022-06-20-16:10:20cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. CESA. Centrum sportovních aktivitcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid142133en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.21 10:55:15en
sync.item.modts2022.06.21 08:20:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyCESAcs
dc.contributor.refereeSekora, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Lucia Bizovská, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Němcová, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Korvas položil otázku, proč jste nezkusil použít systém Qualisys i venku? Mgr. Bizovská položila otázku, kdy byly provedeny kalibrace měřícího systému? Mohl Qualisys zaměnit některé body mezi sebou? Jak byly upevňovány inerciální senzory na disk? Ing. Němcová položila otázku, existuje nějaký komerční senzor? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSportovní technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record