Show simple item record

Transport Properties of Gellan Hydrogels

dc.contributor.advisorKalina, Michalcs
dc.contributor.authorSokolínský, Jancs
dc.date.accessioned2022-06-22T06:56:11Z
dc.date.available2022-06-22T06:56:11Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationSOKOLÍNSKÝ, J. Transportní charakteristiky gellanových hydrogelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other138878cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207515
dc.description.abstractNáplní této bakalářské práce je charakterizace mechanických a transportních vlastností hydrogelových systémů na bázi gellanu. Jelikož je gellan polymer přírodního původu, jsou hydrogely na jeho bázi vhodným kandidátem pro využití ve farmaceutickém průmyslu a medicínských aplikacích. Charakterizace mechanických vlastností byla realizována pomocí reologické analýzy a sušících vah, transportní vlastnosti byly charakterizovány pomocí difuzních experimentů v kombinaci s detekcí pomocí UV–VIS spektrometrie. Výsledkem této práce je porovnání a komentář naměřených dat, za účelem poskytnutí uceleného přehledu o vlastnostech fyzikálních gellanových hydrogelů. Z realizovaných experimentů bylo zjištěno, že změnou koncentrace biopolymeru a vhodnou volbou disperzního prostředí lze modifikovat jak transportní, tak mechanické vlastnosti fyzikálních gellanových hydrogelů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the characterization of mechanical and transport properties of gellan based hydrogel systems. As gellan gum is a biopolymer, hydrogels based on this biopolymer are suitable candidates for use in the pharmaceutical industry and medical applications. The characterization of mechanical properties was realized by rheological analysis and by drying scales, transport properties were characterized by diffusion experiments in combination with the detection using UV-VIS spectrometry. The result of this work is a comparation and commentary of the measured data, in order to provide an overview of the properties of physical gellan gum hydrogels. It was found out that by changing the concentration of the biopolymer and by a suitable selection of the dispersion medium, transport, and mechanical properties of the physical gellan gum hydrogels can be modified.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGellancs
dc.subjectfyzikální hydrogelycs
dc.subjectdifuzecs
dc.subjectreologiecs
dc.subjectUV–VIS spektrometriecs
dc.subjectGellanen
dc.subjectphysical hydrogelsen
dc.subjectdiffusionen
dc.subjectrheologyen
dc.subjectUV–VIS spectrometryen
dc.titleTransportní charakteristiky gellanových hydrogelůcs
dc.title.alternativeTransport Properties of Gellan Hydrogelsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-21cs
dcterms.modified2022-06-23-10:58:40cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid138878en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.24 08:54:52en
sync.item.modts2022.06.24 08:13:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeSedláček, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Filip Mravec, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Student seznámil členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Student akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. Diskuse: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. Bylo již někde v literatuře popsané použití gellanových hydrogelů k separaci proteinů nebo DNA? doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. Jak probíhá měření na sušících vahách? Existuje nějaká korelace mezi výsledky komplexního modulu a difúze? Co myslíte pod pojmem fyziologický roztok? doc. Ing. Filip Mravec, Ph.D. Jak bylo odstraněno pozadí při měření absorbance v závislosti na vlnové délce? Jak dlouho probíhala gelace? Byla u všech vzorků stejná? Student odpověděl na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi student prokázal výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Student prokázal nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record