Show simple item record

A proposal of block production technology for an injection mold

dc.contributor.advisorSliwková, Petracs
dc.contributor.authorTovárek, Marekcs
dc.date.accessioned2022-06-22T06:56:26Z
dc.date.available2022-06-22T06:56:26Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationTOVÁREK, M. Návrh technologie výroby tvárnice pro vstřikovací formu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140430cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207545
dc.description.abstractCílem bakalářské práce byla rešerše zvolené problematiky, zvolení nástrojového a strojního vybavení, návrh technologie výroby tvárnice, zpracování technologického postupu a výrobního výkresu. V první části je stručné seznámení s polymerními materiály a jejich rozdělení. Také jsou zde popsány technologie pro zpracování plastů, především se zaměřením na technologii vstřikování a s ní spojená vstřikovací forma a vstřikovací stroj. V druhé části je navrženo nástrojové a strojní vybavení, zvolený materiál tvárnice a návrh technologie výroby. Součásti práce je také výrobní výkres a technologický postup.cs
dc.description.abstractThe aim of the bachelor's thesis was to search the selected issue, the choice of tool and machinery, design of block production technology, processing of the technological process and production drawing. The first part is a brief introduction to polymeric materials and their distribution. Technologies for plastics processing are also described here, especially with a focus on injection molding technology and the associated injection mold and injection molding machine. In the second part, tool and machinery equipment, selected block material and design of production technology are designed. Part of the thesis is also a production drawing and technological process.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvstřikovánícs
dc.subjecttvárnicecs
dc.subjectvstřikovací formacs
dc.subjectnávrh výrobycs
dc.subjecttechnologický postupcs
dc.subjectinjectionen
dc.subjectblocken
dc.subjectinjection molden
dc.subjectproposal of productionen
dc.subjecttechnological processen
dc.titleNávrh technologie výroby tvárnice pro vstřikovací formucs
dc.title.alternativeA proposal of block production technology for an injection molden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-21cs
dcterms.modified2022-06-21-13:27:59cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid140430en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.22 08:56:26en
sync.item.modts2022.06.22 08:12:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDvořáková, Janacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (místopředseda) prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan (člen) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Způsob měření konkrétního rozměru částečně zodpovězeno 2. Značení materiálu částečně zodpovězeno 3. Posloupnost operací částečně zodpovězeno Otázky členů komise byly částečně zodpovězenycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record