Show simple item record

Production of a replacement accelerator handle using a 3D printer

dc.contributor.advisorZemčík, Oskarsk
dc.contributor.authorVach, Pavolsk
dc.date.accessioned2022-06-23T06:57:22Z
dc.date.available2022-06-23T06:57:22Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationVACH, P. Výroba náhradního dílu plynové rukojeti s využitím 3D tisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other139290cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207622
dc.description.abstractCieľom bakalárskej práce je výroba náhradného a variantného dielu plynovej rukoväti motocyklu pomocou 3D tlače. Teoretická časť je zameraná na charakteristiku metód FDM a DLP použitých v praktickej časti, charakteristiku materiálov a úprav finálnych výtlačkov. V praktickej časti je popísaný návrh modelov, technologický rozbor, kontrola s MKP, samotná výroba a zhodnotenie výsledkov.sk
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is the construction of replaceable and variant part of a motorcycle accelerator handle using 3D printing technologies. The theoretical section of thesis focuses on characterisation of methods FDM and DLP, which are used in the practical section, and characterisation of materials and adjustments of final prints. The design of models, technological analysis, verification with FEM, the process itself and evaluation of results is described in the practical section.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subject3D tlačsk
dc.subjectFDMsk
dc.subjectDLPsk
dc.subjectplynová rukoväťsk
dc.subjectrapid prototypingsk
dc.subject3D printingen
dc.subjectFDMen
dc.subjectDLPen
dc.subjectaccelerator handleen
dc.subjectrapid prototypingen
dc.titleVýroba náhradního dílu plynové rukojeti s využitím 3D tiskusk
dc.title.alternativeProduction of a replacement accelerator handle using a 3D printeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-22cs
dcterms.modified2022-06-22-14:06:47cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid139290en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.23 08:57:20en
sync.item.modts2022.06.23 08:12:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVarhaník, Matúšsk
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zbyněk Studený, Ph.D. (místopředseda) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Jan Sedláček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Proč nejsou rozlišeny tahové zkoušky pro podélný a příčný směr? částečně zodpovězeno 2. Co přinesla analýza metodou konečných prvků? částečně zodpovězeno 3. Z čeho byly zadány vstupní parametry při MKP analýze? zodpovězeno Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record