Show simple item record

Design of Technology for Cutting and Engraving of Rotary Semi-finished Products for the CO2 Laser

dc.contributor.advisorSlaný, Martincs
dc.contributor.authorŠrenk, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2022-06-23T06:57:28Z
dc.date.available2022-06-23T06:57:28Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationŠRENK, V. Návrh technologie pro řezání a gravírování rotačních polotovarů na CO2 Laseru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140255cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207661
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na návrh a implementaci rotační osy do CO2 laserové řezačky pro možnost řezat a gravírovat rotační obrobek. Práce se zabývá vytipováním několika podobných dostupných známých konkurenčních řešení, u kterých jsou zhodnoceny klady a zápory. Na základě získaných poznatků jsou zvoleny vhodné parametry pro dosažení maximální univerzálnosti navrhovaného systému. Univerzálnost je v tomto ohledu vztažena k možnosti řezat a gravírovat co nejširší škálu rotačních obrobků. Práce dále popisuje konstrukční řešení, postup sestavení osy, návrh výroby a výrobu jednotlivých komponent pomocí technologie 3D tisku (FFF), vytipování vhodných normalizovaných komponent a samotnou realizaci. Závěry práce se pak zaměřují na navrženého řešení z ekonomického a technického hlediska.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the design and implementation of a rotary axis in a CO2 laser cutter for the ability to cut and engrave rotary workpieces. The thesis is focused on identifying several similar available known competitive solutions, for which the pros and cons were evaluated. Based on the findings, suitable parameters were selected to achieve maximum versatility of the proposed system. Versatility in this respect is related to the ability to cut and engrave the widest possible range of rotary workpieces. The thesis also describes the design solution, axis assembly procedure, production design and production of individual components using 3D printing technology (FFF), selection of suitable standardized components and the actual implementation. The conclusions then focus on the proposed solution from an economic and technical point of view.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnekonvenční metody obráběnícs
dc.subjectCO2 lasercs
dc.subjectgravírovánícs
dc.subjectrotační osacs
dc.subjectunconventional machining methodsen
dc.subjectCO2 laseren
dc.subjectengravingen
dc.subjectrotary axisen
dc.titleNávrh technologie pro řezání a gravírování rotačních polotovarů na CO2 Laserucs
dc.title.alternativeDesign of Technology for Cutting and Engraving of Rotary Semi-finished Products for the CO2 Laseren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-22cs
dcterms.modified2022-06-22-14:07:06cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid140255en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.23 08:57:28en
sync.item.modts2022.06.23 08:15:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDvořák, Jaromírcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zbyněk Studený, Ph.D. (místopředseda) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Jan Sedláček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Kde byly dané komponenty nakoupeny? zodpovězeno 2. Jaký byl rozdíl v ceně lineárního vedení z Číny a od nás? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record