Show simple item record

Production of castings from Cu-Ni based alloys

dc.contributor.advisorZáděra, Antoníncs
dc.contributor.authorKelbl, Michalcs
dc.date.accessioned2022-06-23T06:57:50Z
dc.date.available2022-06-23T06:57:50Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationKELBL, M. Výroba odlitků ze slitin na bázi Cu-Ni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other139821cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207700
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na tavení slitin na bázi Cu-Ni a výrobu odlitků z těchto slitin. Teoretická část práce zahrnuje seznámení se slitinami na bázi Cu-Ni včetně jejich vlastností a aplikací. V teoretické části jsou také popsány základní metody odplyňování a dezoxidace taveniny Cu-Ni a v jejím závěru je popsána slévárenská technologie výroby odlitků z Cu-Ni do pískových forem. V praktické části byly provedeny dva navrhnuté způsoby vedení tavby pro zvolenou slitinu mědiniklu (Cu-Ni) a monelu (Ni-Cu). Z těchto taveb byly vyrobeny odlitky zkušebního vzorku, odlitky pouzder a odlitky lopatek. Odlitky zkušebních vzorků a pouzder byly vyrobeny pomocí pískových forem a odlitky lopatek pomocí skořepinových forem. Dle vnitřní jakosti těchto odlitků byly vyhodnoceny navrhnuté způsoby vedení tavby. Mimo vnitřní jakosti odlitků bylo vyhodnoceno i chemické složení, mikrostruktura a mechanické vlastnosti.cs
dc.description.abstractThis master thesis is focused on melting of Cu-Ni based alloys and production of castings from these alloys. The theoretical part includes introduction of Cu-Ni based alloys and their properties and application. At the end of this part is production foundry technology of Cu-Ni alloys described. In the practical part two proposed melt controls for cupronickel (Cu-Ni) and for monel (Ni-Cu) have been performed. From these melts trial castings, castings of blades and bearings have been produced. The trial casting and the casting of bearing have been produced by using sand moulds and the casting of blade by using ceramic shell. According to internall quality of produced castings the performed melt controls have been evaluated. In addition to the internal quality of the castings, the chemical composition, microstructure and mechanical properties were evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmědiniklcs
dc.subjectmonelcs
dc.subjectodlitkycs
dc.subjectodplyňovánícs
dc.subjectdezoxidacecs
dc.subjectcupronickelen
dc.subjectmonelen
dc.subjectcastingsen
dc.subjectdegassingen
dc.subjectdeoxidationen
dc.titleVýroba odlitků ze slitin na bázi Cu-Nics
dc.title.alternativeProduction of castings from Cu-Ni based alloysen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-22cs
dcterms.modified2022-06-22-15:44:24cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid139821en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.23 08:57:50en
sync.item.modts2022.06.23 08:13:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKaňa, Václavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) Ing. Jan Čech, Ph.D. (člen) Ing. Alois Neudert, Ph.D. (člen) Ing. Martin Dulava, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent Michal Kelbl svou prezentací seznámil zkušební komisi s obsahem práce. Práce byla přednesena ve stanoveném čase. Po prezentaci a přečtení posudků práce byl student vyzván k zodpovězení otázek oponenta, které podrobně zodpověděl. K práci byly vzneseny připomínky a následující otázky: Existuje jiný typ tavby než oxidační a redukční? zodpovězeno Kde se Monely primárně používají? zodpovězeno Existuje něco podobného jako dichte index? zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSlévárenská technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record