Show simple item record

Color metallography of foundry alloys

dc.contributor.advisorKaňa, Václavcs
dc.contributor.authorNekuda, Pavelcs
dc.date.accessioned2022-06-23T06:57:51Z
dc.date.available2022-06-23T06:57:51Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationNEKUDA, P. Barevná metalografie slévárenských slitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140372cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207715
dc.description.abstractTeoretická část práce se zabývá především přípravou a aplikací nejpoužívanějších barevných leptadel, přičemž v praktické části je poté u vybraných činidel testována jejich použitelnost. Získané výsledky jsou navíc porovnávány s poznatky získanými z předcházejících výzkumných prací. Pozornost byla zaměřena hlavně na leptání vzorků legovaných litin činidly Beraha I, Beraha-Martenzit a Beraha CdS s cílem nalézt optimální způsob barevného leptání ADI litin. Tyto vzorky se od sebe lišily svým chemickým složením i tloušťkou stěny výchozího Y-bloku. Byla také provedena obrazová analýza, kde byly na mikrostrukturách zjišťovány hodnoty velikostí jednotlivých barevných ploch získaných díky činidlu Beraha I. Praktická část se však rovněž zabývá i aplikací Weckova činidla na dvou vzorcích siluminů AlSi7Mg, přičemž pouze jeden z nich byl tepelně zpracovaný.cs
dc.description.abstractThe theoretical part of the diploma thesis deals with the preparation and application of the most common color etchants and in the practical part, the applicability of selected reagents is tested. The obtained results are compared with the findings obtained from previous research works. Attention was mainly focused on etching samples of alloyed cast irons with Beraha's I, Beraha-Martensite and Beraha's CdS reagents in order to find the optimal method of color etching of austempered ductile iron. These samples differed in their chemical composition and wall thickness of the initial Y-block. Image analysis was also performed, where the sizes of the individual color areas, obtained by the Beraha's I reagent, were determined on the microstructures. The practical part of the thesis also deals with the application of Weck's reagent on two samples of AlSi7Mg silumin, while only one of them was heat treated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbarevné leptánícs
dc.subjectmetalografiecs
dc.subjectBerahacs
dc.subjectWeckcs
dc.subjectADI litinacs
dc.subjectsilumincs
dc.subjectcolor etchingen
dc.subjectmetallographyen
dc.subjectBerahaen
dc.subjectWecken
dc.subjectADIen
dc.subjectsiluminen
dc.titleBarevná metalografie slévárenských slitincs
dc.title.alternativeColor metallography of foundry alloysen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-22cs
dcterms.modified2022-06-22-09:33:54cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid140372en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.23 08:57:51en
sync.item.modts2022.06.23 08:15:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeZáděra, Antoníncs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) Ing. Jan Čech, Ph.D. (člen) Ing. Alois Neudert, Ph.D. (člen) Ing. Martin Dulava, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent Pavel Nekuda svou prezentací seznámil zkušební komisi s obsahem práce. Práce byla přednesena ve stanoveném čase. Po prezentaci a přečtení posudků práce byl student vyzván k zodpovězení otázek oponenta, které podrobně zodpověděl. K práci byly vzneseny připomínky a následující otázky: Jaký je rozdíl mezi horním a dolním bainitem? zodpovězeno Jaká je další metoda pro zobrazení hranic zrn materiálů ,které se špatně leptají, např. austenitické struktury za použití světelné mikroskopie? zodpovězeno Je pro vyhodnocení snímků vhodné měnit kontrast a různé parametry snímku? zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSlévárenská technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record