Show simple item record

Cleanliness of steels manufactured in vacuum induction furnaces

dc.contributor.advisorPernica, Vítězslavcs
dc.contributor.authorPastyřík, Petrcs
dc.date.accessioned2022-06-23T06:57:51Z
dc.date.available2022-06-23T06:57:51Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationPASTYŘÍK, P. Mikročistota ocelí vyráběných na vakuových indukčních pecích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140489cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207717
dc.description.abstractTato práce se zabývá mikročistotou ocelí vyráběných na vakuových indukčních pecí s odléváním na vzducu. Práce popisuje 3 tavby oceli stejné značky s různými parametry výroby. Následně byly připravené vzorky a na základě těchto vzorků byla hodnocena mikročistota těchto taveb. Pro hodnocení mikročistoty a chem. složení byla použita obrazová analýza, elektronový mikroskop a spalovací analyzátory pro měření obsahu kyslíku, dusíku, uhlíku a síry. Následuje vyhodnocení mikročistoty a porovnání jednotlivých taveb. V závěru práce jsou uvedeny možné doporučení pro provoz školní slévárny.cs
dc.description.abstractThe topic of this thesis is the micropurity of steels manufactured in vacuum induction furnaces. The thesis describes 3 processes of steel melting using the same type of steel with different production parameters. Subsequently, samples were prepared and based on those samples the micropurities of the melting processes were evaluated. To obtain the results image analysis and electron microscope were used. Furthermore, elemental analyzer was used to measure the content of oxygen, nitrogen, sulphur and carbon. Afterwards, a discussion on micropurity and comparison of the melting processes is presented. In the conclusion section there are some possible suggestions concerning operation of the university foundry.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectocelcs
dc.subjectmikročistotacs
dc.subjectvměstkycs
dc.subjectvakuová elektrická indukční peccs
dc.subjectsteelen
dc.subjectmicropurityen
dc.subjectinclusionsen
dc.subjectvacuum electric induction furnaceen
dc.titleMikročistota ocelí vyráběných na vakuových indukčních pecíchcs
dc.title.alternativeCleanliness of steels manufactured in vacuum induction furnacesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-22cs
dcterms.modified2022-06-22-14:08:27cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid140489en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.23 08:57:51en
sync.item.modts2022.06.23 08:12:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeZáděra, Antoníncs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) Ing. Jan Čech, Ph.D. (člen) Ing. Alois Neudert, Ph.D. (člen) Ing. Martin Dulava, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent Petr Pastyřík svou prezentací seznámil zkušební komisi s obsahem práce. Práce byla přednesena ve stanoveném čase. Po prezentaci a přečtení posudků práce byl student vyzván k zodpovězení otázek oponenta, které podrobně zodpověděl. K práci byly vzneseny připomínky a následující otázky: Jak definuje obrazová analýza hodnocení tenkých a silných vměstků? zodpovězeno Norma ČSN ISO 4967 A, kterou máte uvedenou je pro tvářený materiál, vy jste ho používal pro váš litý stav? zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSlévárenská technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record