Show simple item record

Design of device for determination of air mean temperature in the channel with various crossection

dc.contributor.advisorVlach, Radekcs
dc.contributor.authorHindrich, Tomášcs
dc.date.accessioned2022-06-24T06:55:06Z
dc.date.available2022-06-24T06:55:06Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationHINDRICH, T. Návrh zařízení pro měření střední teploty proudícího vzduchu v kanále libovolného průřezu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other139759cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207756
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem zařízení pro měření střední teploty a rychlosti proudícího vzduchu v kanále libovolného průřezu. Návrh využívá inovativního senzoru průtoku, fungujícího na principu CTA (anglicky Constant Temperature Anemometry), který využívá kompenzaci teploty.cs
dc.description.abstractThis bachelors thesis deals with the design of device for determination of air mean temperature in the channel with various crossection. The design uses an innovative flow sensor operating on the principle of CTA (Constant Temperature Anemometry) that is using temperature compensation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŽárový anemometrcs
dc.subjectměření rychlosti proudění vzduchucs
dc.subjectKingův zákoncs
dc.subjectCTAcs
dc.subjectsenzor průtokucs
dc.subjectHot wire anemometeren
dc.subjectair velocity measurementen
dc.subjectKing’s lawen
dc.subjectCTAen
dc.subjectthermal mass flow sensoren
dc.titleNávrh zařízení pro měření střední teploty proudícího vzduchu v kanále libovolného průřezucs
dc.title.alternativeDesign of device for determination of air mean temperature in the channel with various crossectionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-22cs
dcterms.modified2022-06-23-10:25:37cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid139759en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.24 08:55:06en
sync.item.modts2022.06.24 08:16:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHuzlík, Rostislavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Majer, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Jaká byla pořizovací cena senzorů? Obsahoval použitý senzor průtoku i senzor teploty? Můžete blíže vysvětlit použitý přístup měření střední rychlosti proudění? Jak jste ve vašem programu zpracoval výsledky měření? Jak lze u libovolné funkce spočítat její střední hodnotu? Můžete blíže vysvětlit použité proložení závislosti měřených dat z anemometru a vašeho senzoru? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako dobrá / C.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record