Show simple item record

Analog front-end for piezoelectric sensor

dc.contributor.advisorRubeš, Ondřejcs
dc.contributor.authorWich, Petrcs
dc.date.accessioned2022-06-24T06:55:06Z
dc.date.available2022-06-24T06:55:06Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationWICH, P. Zpracování analogového signálu z piezoelektrického senzoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other139828cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207757
dc.description.abstractÚčelem práce bylo popsat a porovnat vlastnosti elektrických obvodů používaných pro analogové zpracování signálu z piezoelektrického senzoru. Nejprve byla popsána základní zapojení, následně byl proveden návrh empirickou metodou a realizace převodníku proudu na napětí, nábojového zesilovače a obvodu pro snímače napětí na paralelním rezistoru. Pro účely jejich otestování byla vytvořena testovací soustava. S vytvořenými obvody bylo provedeno měření, při kterém byly obvody vzájemně porovnány a popsány jejich vlastnosti.cs
dc.description.abstractThe purpose of the thesis was to describe and compare the properties of analog front end for piezoelectric sensor circuits. First, the basic circuit was described, then the design and implementation of the current-to-voltage converter, the charge amplifier and the circuit for voltage sensors on the parallel resistor. There was construct measuring system for measurement of the circuits. At last was made measurement of the created circuits, results were compared with each other, and their properties described.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPiezoelektrický snímačcs
dc.subjectnábojový zesilovačcs
dc.subjectpřevodník proudu na napětícs
dc.subjectanalogový signálcs
dc.subjectnapěťový sledovačcs
dc.subjectintegrační člencs
dc.subjectoperační zesilovačcs
dc.subjectPiezoelectric sensoren
dc.subjectcharge amplifieren
dc.subjectcurrent to voltage converteren
dc.subjectanalog signalen
dc.subjectvoltage trackeren
dc.subjectintegrating elementen
dc.subjectAnalog Front Enden
dc.subjectoperational amplifieren
dc.titleZpracování analogového signálu z piezoelektrického senzorucs
dc.title.alternativeAnalog front-end for piezoelectric sensoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-21cs
dcterms.modified2022-06-23-10:25:40cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid139828en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.24 08:55:06en
sync.item.modts2022.06.24 08:14:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeChalupa, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Majer, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Kde u spínaného zdroje vzniká rušení? Provedl jste srovnání zaznamenaných odezev senzoru při různém zapojení? Co v uvedeném grafu představuje hladká křivka? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako velmi dobrá / B.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record