Show simple item record

Automatic sample tilt compensation for chemical mapping by LIBS

dc.contributor.advisorProchazka, Davidcs
dc.contributor.authorStříbrná, Kláracs
dc.date.accessioned2022-06-24T06:55:06Z
dc.date.available2022-06-24T06:55:06Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationSTŘÍBRNÁ, K. Automatická kompenzace náklonu vzorku při chemickém mapování metodou LIBS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other139927cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207760
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem algoritmu pro kompenzaci klínovitosti vzorku zkoumaného metodou LIBS (Laser-induced breakdown spectroscopy), a to především za účelem chemického mapování. Klínovitost vzorku má nezanedbatelný vliv na kvalitu výsledků měření, a proto vznikl požadavek na jednoduché a levné řešení tohoto problému, které by se dalo aplikovat i v komerčních aplikacích metody LIBS.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with designing an algorithm for slope compensation of a sample examined using the LIBS (Laser-induced breakdown spectroscopy) method. It mainly fucuses on the purpose of elemental mapping. The sample slope noticeably affects the result quality and therefore a demand for a simple and inexpensive solution to this problem appeared that would also be applicable for commercial uses of LIBS.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLIBScs
dc.subjectspektroskopiecs
dc.subjectchemické mapovánícs
dc.subjectFast mappingcs
dc.subjectLIBSen
dc.subjectspectroscopyen
dc.subjectelemental mappingen
dc.subjectFast mappingen
dc.titleAutomatická kompenzace náklonu vzorku při chemickém mapování metodou LIBScs
dc.title.alternativeAutomatic sample tilt compensation for chemical mapping by LIBSen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-21cs
dcterms.modified2022-06-23-10:25:39cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid139927en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.24 08:55:06en
sync.item.modts2022.06.24 08:13:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePořízka, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Majer, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka ve vymezeném čase prezentovala svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Jak byly získány body využité pro vytvoření referenční plochy? Je použití lineární regrese pro nalezení plochy pro tuto aplikaci dostačující? Jak je vámi použitý přístup náchylný na drsnost povrchu? Proč není klínovitost vzorku kompenzována mechanicky náklonem stolku? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako výborná / A.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record