Show simple item record

Traiding Card Game with AI

dc.contributor.advisorMilet, Tomášcs
dc.contributor.authorDoležal, Josefcs
dc.date.accessioned2022-06-24T06:55:48Z
dc.date.available2022-06-24T06:55:48Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationDOLEŽAL, J. Sběratelská karetní hra s umělou inteligencí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other145468cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207867
dc.description.abstractCílem práce je tvorba digitální verze sběratelské karetní hry Flesh and Blood . Součástí hry je umělá inteligence, která je schopna tuto hru hrát na začátečnické úrovni. Zásadním problémem jak při tvorbě této hry a její umělé inteligenci je fakt, že hra se neustále rozšiřuje o nové karty a pravidla. Práce popisuje jak je možné řešit vývoj v takto dynamickém prostředí. Ve hře je tento problém s rozšiřováním řešen pomocí zapouzdřených modulů jednotlivých herních prvků. Díky tomuto přístupu je zjednodušeno přidávání nových karet a případná úprava pravidel. Pro umělou inteligenci je možné řešení vhodné uzpůsobení vstupů. Umělá inteligence je realizována pomocí neuronové sítě a učena pomocí hry sama proti sobě, či ostatním sítím. Výstupem sítě je výběr vhodného tahu, který probíhá na základě informací o aktuálním stavu ve hře. Proto je důležité efektivní kódovaní aktuálního stavu hrací desky.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is a digital version of a card game Flesh and Blood . The element of the game is artificial intelligence which can play the game at a beginner level. The essential issue with creating the game and its artificial intelligence is the fact that the game is constantly expanding with new cards and rules. The thesis describes how could this progress be solved in such dynamic enviroment. The issue with expansion of the game is solved by encapsulated modules for each game element. This approach simplifies the addition of new cards and possible modification of rules. A possible solution for artificial intelligence is suitable adaptation of inputs. Artificial intelligence is realized by means of a neural network and taught by self play or with other networks. The output of the network is the selection of a suitable move, which takes place on the basis of information about the current state of the game. Therefore, it is important to effectively encode the current state of the game board.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectumělá inteligencecs
dc.subjecthracs
dc.subjectkaretní hracs
dc.subjectneuronová síťcs
dc.subjectML-Agentscs
dc.subjectUnitycs
dc.subjectFlesh and Bloodcs
dc.subjectartificial inteligenceen
dc.subjectgameen
dc.subjectcard gameen
dc.subjectneural networken
dc.subjectML-Agentsen
dc.subjectUnityen
dc.subjectFlesh and Blooden
dc.titleSběratelská karetní hra s umělou inteligencícs
dc.title.alternativeTraiding Card Game with AIen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-22cs
dcterms.modified2022-06-23-09:13:48cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a interakcecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid145468en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.24 08:55:48en
sync.item.modts2022.06.24 08:14:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeVlnas, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c. (předseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. David Bařina, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Milan Češka, Ph.D. (člen) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Milet, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: V sekci 6.3 zmiňujete vlastní neuronovou síť FABIRA, můžete popsat, jaké jsou rysy pro tuto síť nebo čím je specifická ve vaší práci? Jakou aktivační funkci používá výsledná neuronová síť? Jak pobíhalo testování? Jak probíhalo vyhodnocení uělé inteligence?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologie a umělá inteligencecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record