Show simple item record

Evaluation of Investment Risks Using Fuzzy Logic

dc.contributor.advisorDostál, Petrcs
dc.contributor.authorŽáček, Jakubcs
dc.date.accessioned2022-06-24T06:56:21Z
dc.date.available2022-06-24T06:56:21Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationŽÁČEK, J. Vyhodnocení investičních rizik s využitím fuzzy logiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other135606cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207892
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vyhodnocením investice pomocí fuzzy logiky pro konkrétní společnost. Pomocí vytvořených rozhodovacích modelů bude moci společnost efektivně a rychle vyhodnotit, která investice přináší nejvyšší přínos. Tyto modely se řídí podle kritérií, která jsou pro společnost nejdůležitější při rozhodování o dané investici. Práce obsahuje také teoretická východiska, která slouží jako podklad pro tvorbu a vyhodnocení modelů.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the evaluation of an investment using fuzzy logic for a specific company. With the help of the created decision-making models, the company will be able to efficiently and quickly evaluate which investment brings the highest benefit. These models follow the criteria that are most important to the company when deciding on an investment. The work also contains theoretical background, which serves as a basis for creating and evaluating models.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFuzzy logikacs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectMS Excelcs
dc.subjectinvesticecs
dc.subjectrozhodovací modelcs
dc.subjectFuzzy logicen
dc.subjectMATLABen
dc.subjectMS Excelen
dc.subjectinvestmenten
dc.subjectdecision modelen
dc.titleVyhodnocení investičních rizik s využitím fuzzy logikycs
dc.title.alternativeEvaluation of Investment Risks Using Fuzzy Logicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-23cs
dcterms.modified2022-06-23-16:56:57cs
thesis.disciplineŘízení rizik ekonomických systémůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizikcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid135606en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.24 08:56:21en
sync.item.modts2022.06.24 08:14:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJanková, Zuzanacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Vyhodnocení investičních rizik s využitím fuzzy logiky. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval velmi zodpovědně. Na otázku oponentky odpověděl správě a jasně. Na doplňkové otázky komise odpověděl pohotově a s přehledem. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil. Otázky z komise: doc. Doskočil: Z jakých podkladů jste vycházel při identifikaci hodnotících kritérií a jejich vah? Jak jste váhy kritérií zakomponoval do fuzzy modelu v prostředí MATLAB? Dr. Martincová: jaká životnost se udává u předmětného stroje?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programŘízení rizik technických a ekonomických systémůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record