Show simple item record

Supplier Risk Evaluation Using Fuzzy Logic

dc.contributor.advisorDostál, Petrcs
dc.contributor.authorNovák, Lukášcs
dc.date.accessioned2022-06-24T06:56:21Z
dc.date.available2022-06-24T06:56:21Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationNOVÁK, L. Vyhodnocení dodavatelského rizika s využitím fuzzy logiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other135607cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207893
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vyhodnocením dodavatelů pomocí fuzzy logiky pro vybranou společnost. Vytvořený model bude sloužit k efektivnímu a rychlejšímu rozhodování o výběru nejvhodnějšího dodavatele pro dané zakázky. Na základě kritérií, které jsou pro vybranou společnost důležité, je vytvořen fuzzy model. Výsledné vyhodnocení nejvhodnějších dodavatelů jsou tvořeny v programech MS Excel a MATLAB.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the evaluation of suppliers using fuzzy logic for a selected company. The created model will be used to make efficient and faster decisions about selecting the most suitable supplier for the given orders. Based on the criteria that are important for the selected company, a fuzzy model is created. The final evaluations of the most suitable suppliers are created in MS Excel and MATLAB.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRozhodovací modelcs
dc.subjectMS Excelcs
dc.subjectfuzzy logikacs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectdodavatelcs
dc.subjectDecision-making modelen
dc.subjectMS Excelen
dc.subjectfuzzy logicen
dc.subjectMATLABen
dc.subjectsupplieren
dc.titleVyhodnocení dodavatelského rizika s využitím fuzzy logikycs
dc.title.alternativeSupplier Risk Evaluation Using Fuzzy Logicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-23cs
dcterms.modified2022-06-23-16:56:57cs
thesis.disciplineŘízení rizik ekonomických systémůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizikcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid135607en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.24 08:56:21en
sync.item.modts2022.06.24 08:12:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePeštál, Ivancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Vyhodnocení dodavatelského rizika s využitím fuzzy logiky. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval zodpovědně. Na otázku od oponenta odpověděl správně a jasně. Rovněž na doplňkové otázky komise odpověděl pohotově a s přehledem. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil. Otázky z komise: doc. Karpíšek: zaměřoval jste se také na hrubé fuzzy množiny? Objasněte jednotlivé hodnoty sledovaných veličin. Dr. Šimůnek: dával jste všem kritériím stejnou váhu? Jak jste určoval váhu jednotlivých kritérií a jak jste ji aplikoval?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programŘízení rizik technických a ekonomických systémůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record