Show simple item record

Risk Analysis of Selected Cryptocurrencies in Personal Finance

dc.contributor.advisorKarpíšek, Zdeněkcs
dc.contributor.authorStrouhal, Tomášcs
dc.date.accessioned2022-06-24T06:56:21Z
dc.date.available2022-06-24T06:56:21Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationSTROUHAL, T. Analýza rizikovosti vybraných kryptoměn v osobních financích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other135620cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207897
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá rizikovostí kryptoměn s ohledem na ostatní investiční příležitosti, jako jsou například fondy. Cílem práce je nabídnout jednoduchý ukazatel rizika a výnosu, aby bylo možné kryptoměny zařadit do kontextu dalších investic. Nejprve jsou jednotlivé kryptoměny popsány, následně jsou jejich vlastnosti srovnány právě s fondy. Jako nástroj určení ukazatele rizika a výnosu je použit Syntetický ukazatel rizika a výnosu užívaný právě při porovnávání jednotlivých fondů. Tento ukazatel je upraven, aby odpovídal vlastnostem kryptoměn a stále měl vypovídající hodnotu. Po úpravě je použit pro určení rizikovosti a výnosnosti u fondů S&P 500 a Allianz Global Artificial Intelligence a kryptoměn Binance Coin, Bitcoin, Cardano, Ethereum, Solana, Tether, USD Coin a XRP. Z výsledků vyplývá, že původní škála tohoto ukazatele je nedostačující vzhledem k vyšší volatilitě kryptoměn, kterou není schopný reflektovat. Naopak upravený ukazatel již dokáže velmi dobře identifikovat vyšší volatilitu u kryptoměn a přiřadit jí tak vyšší třídu rizika.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with cryptocurrency’s risk regarding other investment opportunities, such as funds. The aim of the work is to present a simple indicator of risk and reward in order to place cryptocurrencies in the context of other investments. First, selected cryptocurrencies are described, then their characteristics are compared with the funds. Synthetic risk and reward indicator is used as a tool to compare risk and reward of cryptocurrencies with the funds. This indicator is modified to match the cryptocurrency’s characteristics and still have a narrative value. After this modification, it is used to calculate the risk and reward of the S&P 500, Allianz Global Artificial Intelligence, Binance Coin, Bitcoin, Cardano, Ethereum, Solana, Tether, USD Coin and XRP. The results show that the original range of the indicator is insufficient given the higher volatility of cryptocurrencies, which it is unable to reflect. Conversely, the adjusted indicator is already very good at calculating with higher volatility in cryptocurrencies and assigning them to a higher risk class.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBitcoincs
dc.subjectfondycs
dc.subjectkryptoměnycs
dc.subjectSRRIcs
dc.subjectvolatilitacs
dc.subjectBitcoinen
dc.subjectcryptocurrencyen
dc.subjectfundsen
dc.subjectSRRIen
dc.subjectvolatilityen
dc.titleAnalýza rizikovosti vybraných kryptoměn v osobních financíchcs
dc.title.alternativeRisk Analysis of Selected Cryptocurrencies in Personal Financeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-23cs
dcterms.modified2022-06-23-16:56:57cs
thesis.disciplineŘízení rizik ekonomických systémůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizikcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid135620en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.24 08:56:21en
sync.item.modts2022.06.24 08:12:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeStroukal,, Dominikcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Analýza rizikovosti vybraných kryptoměn v osobních financích. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval velmi zodpovědně a nad rámec stanovených cílů. Na otázky od vedoucího a oponenta odpověděl správně a jasně. Rovněž na doplňkové otázky komise odpověděl pohotově a s přehledem. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil. Otázky z komise: dr. Šimůnek: uvažoval jste nad predikcemi ohledně Bitcoinu po jeho vytěžení? Doc. Doskočil: co bylo hlavním cílem práce a jaké byly dílčí cíle práce? Odkud jste bral zdroje vstupních dat pro grafy?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programŘízení rizik technických a ekonomických systémůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record