Show simple item record

Risk Asessment of Construction and Demolition Waste

dc.contributor.advisorHrabová, Kristýnask
dc.contributor.authorRepka, Matejsk
dc.date.accessioned2022-06-24T06:56:21Z
dc.date.available2022-06-24T06:56:21Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationREPKA, M. Hodnocení rizik nakládání se stavebními a demoličními odpady [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other135667cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207900
dc.description.abstractDiplomová práca sa zoberá hodnotením rizík spojených so stavebným a demolačným odpadom. Jedná sa hlavne o riziká spojené s ochranou životného prostredia, bezpečnosti a ochranou zdravia pracovníkov nakladajúcich so stavebným odpadom na stavenisku, ako aj technickými aspektami využívania recyklátov. Na identifikáciu a analýzu rizík sú pre túto prácu vybrané nástroje – analýza príčin a následkov (Ishikawa diagram) a analýza typu motýlik. Na hodnotenie identifikovaných rizík sú vybrané metódy - matica rizík a následne analýza príčin a následkov porúch (FMEA), ktorá sa zaoberá aj návrhom opatrení ku každému problému, ktorých cieľom je minimalizovať mieru pravdepodobnosti výskytu a dopadu identifikovaných rizík. Cieľom diplomovej práce je teda identifikovať, zhodnotiť a rozanalyzovať riziká a určiť jednoduché opatrenia na ich elimináciu alebo mitigáciu.sk
dc.description.abstractMaster’s thesis deals with the assessment of risks associated with construction and demolition waste. These are risks mainly related to environmental protection, safety and health protection of workers handling construction waste on the construction site, as well as technical aspects of the use of recyclates. The tools selected for this thesis to identify and analyse the risks are cause and effect analysis (Ishikawa diagram) and bow-tie type analysis. For the assessment of the identified risks, the methods selected are the risk matrix and then the Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), which also deals with the design of measures for each problem, which aim to minimize the probability of occurrence and impact of the identified risks. Thus, the aim of the thesis is to identify, assess and analyse the risks and determine simple measures to eliminate or mitigate them.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectudržitelnostsk
dc.subjectcirkulární ekonomikask
dc.subjectodpadysk
dc.subjectrecyklacesk
dc.subjectrizikask
dc.subjectSustainabilityen
dc.subjectcircular economyen
dc.subjectwasteen
dc.subjectrecyclingen
dc.subjectrisksen
dc.titleHodnocení rizik nakládání se stavebními a demoličními odpadysk
dc.title.alternativeRisk Asessment of Construction and Demolition Wasteen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-23cs
dcterms.modified2022-06-23-16:56:57cs
thesis.disciplineŘízení rizik ekonomických systémůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizikcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid135667en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.24 08:56:21en
sync.item.modts2022.06.24 08:16:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeLáník, Jaromírsk
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Hodnocení rizik nakládání se stavebními a demoličními odpady. Závěrečnou práci obhajoval jasně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval zodpovědně. Na otázku od oponenta odpověděl správně a jasně. Rovněž na doplňkové otázky komise odpověděl uspokojujícím způsobem. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil. Otázky z komise: doc. Karpíšek: jak jste počítal rizikové číslo v analýze FMEA? Dr. Šimůnek: co bylo hlavním cílem rizikové analýzy?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programŘízení rizik technických a ekonomických systémůcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record