Show simple item record

Algorithm Development for Automatic Placement of Positioning System Reference Units

dc.contributor.advisorŠimek, Václavcs
dc.contributor.authorPrůdek, Davidcs
dc.date.accessioned2022-06-24T07:56:01Z
dc.date.available2022-06-24T07:56:01Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationPRŮDEK, D. Vývoj algoritmu pro automatické rozmísťování referenčních jednotek bezdrátového pozičního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other145431cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207903
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu pro automatické rozmisťování referenčních jednotek real-time lokalizačního systému. Tento algoritmus je určen pro RTLS firmy Sewio Networks. Součástí práce je i průzkum lokalizačních technik v senzorových sítích se zaměřením na bezdrátovou technologii UWB. Práce popisuje způsob použití navrženého systému a fungování jednotlivých částí důležitých pro správný výsledek. Dále jsou v této práci popsány implementační detaily a způsob integrace vyvíjené funkce do systému Sewio RTLS. Poslední část práce pojednává o testování vytvořeného systému a navrhuje možnosti jeho dalšího vylepšení.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis describes designing and implementing the algorithm for automatic placement of the real-time localization system reference units. The algorithm is supposed to work with RTLS of the company Sewio Networks. The content of this thesis covers localization options in sensor networks and it is focused on UWB wireless technology. This thesis defines the use case of the designed feature and the principles of the most important parts for the correct outcome. Furthermore, the thesis contains implementing details and the way of integration into the Sewio RTLS. The last part presents the testing results of the created function and proposes future improvements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRTLScs
dc.subjectUWBcs
dc.subjectTWRcs
dc.subjectSewiocs
dc.subjectlokalizacecs
dc.subjectkotvycs
dc.subjectRTLS UWBen
dc.subjectTWRen
dc.subjectSewioen
dc.subjectlocalizationen
dc.subjectanchorsen
dc.titleVývoj algoritmu pro automatické rozmísťování referenčních jednotek bezdrátového pozičního systémucs
dc.title.alternativeAlgorithm Development for Automatic Placement of Positioning System Reference Unitsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-22cs
dcterms.modified2022-06-23-09:13:55cs
thesis.disciplineKybernetická bezpečnostcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid145431en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.24 09:56:01en
sync.item.modts2022.06.24 08:15:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeStrnadel, Josefcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (člen) Mgr. Kamil Malinka, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Objasněte výraz "přesně synchronizované hodiny" (viz část 2.3.1, str. 8 technické zprávy). Stručně odůvodněte tvrzení "Je jisté, že výsledné řešení nebude schopné fungovat v takto členitém a uzavřeném prostředí plně automaticky. Přechody mezi buňkami budou pravděpodobně znamenat výraznou nepřesnost." (viz část 4.1.4, str. 23 technické zprávy). Proč jste při realizaci, založené na obvodu DW1000 (podporujícího techniky TWR, TDoA), upřednostnil techniku TWR před technikou TDoA (viz, mj., kap. 4 technické zprávy) ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologie a umělá inteligencecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record