Show simple item record

Evaluation of the Company's Performance Using Benchmarking Approach

dc.contributor.advisorKocmanová, Alenacs
dc.contributor.authorFukan, Matějcs
dc.date.accessioned2022-06-25T06:52:16Z
dc.date.available2022-06-25T06:52:16Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationFUKAN, M. Měření a hodnocení výkonnosti podniku pomocí benchmarkingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other139504cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207922
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční výkonnosti podniku AUTOIMPEX spol. s r.o. v letech 2018–2020 pomocí metody benchmarking. Práce se dělí na tři části. První část je zaměřená na teoretickou stránku finanční analýzy. Je v ní obecně definovaná finanční analýza a její jednotlivé ukazatele. Druhá část práce je praktická, zde je využita finanční analýza, její ukazatele a samotný benchmarking. V třetí části jsou vytvořeny návrhy na vyřešení nedostatků vyskytujících se po provedení finanční analýzy či návrhy k dalšímu možnému zlepšení firmy.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis is focused on evaluating the financial performance of AUTOIMPEX spol. s r.o. throughout the years 2018–2020 using the benchmarking method. The thesis is divided into three parts. The first part is focused on the theoretical side of financial analysis. The financial analysis and its indicators are difined universally in the first part. The second part of the work is practical, the financial analysis, its indicators and benchmarking are used in this part. In the third part there are suggestions for problems that came up after the analysis, and also suggestions to improve the financial state of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční ukazatelecs
dc.subjectbenchmarkingcs
dc.subjectmezipodnikové srovnánícs
dc.subjecthodnocení finanční situacecs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial indicatorsen
dc.subjectbenchmarkingen
dc.subjectintercompany comparisonen
dc.subjectevaluation of financial situationen
dc.titleMěření a hodnocení výkonnosti podniku pomocí benchmarkingucs
dc.title.alternativeEvaluation of the Company's Performance Using Benchmarking Approachen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-22cs
dcterms.modified2022-06-24-11:19:41cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid139504en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.25 08:52:16en
sync.item.modts2022.06.25 08:15:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKruntorádová, Markétacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka oponentky práce – odpovězeno Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. – Zvažoval jste obsazenost projektu odpočívadla? – odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika podnikucs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record