Show simple item record

User Interface for Efficient Corrections of OCR Output

dc.contributor.advisorHradiš, Michalcs
dc.contributor.authorSzepsi, Pavolcs
dc.date.accessioned2022-08-25T06:52:18Z
dc.date.available2022-08-25T06:52:18Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationSZEPSI, P. Uživatelské rozhraní pro rychlou opravu automatických přepisů textu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other146339cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/208254
dc.description.abstractCieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať webové užívateľské rozhranie pre kontrolu a opravu výstupov OCR, ktoré bude vhodné pre mobilné a dotykové zariadenia. Užívateľské rozhranie využíva varianty výstupu OCR, ktoré môže užívateľ použiť na modifikáciu rozpoznaného textu. Rozhranie je implementované v jazyku JavaScript s využitím frameworku Vue JS. Pre serverovú časť je použitý balíček XAMPP. Pre komunikáciu medzi užívateľským rozhraním a serverom je použitý nástroj Axios. Vytvorené rozhranie umožňuje užívateľom rýchlo a jednoducho opraviť výstupy OCR, či už na počítači alebo na mobilnom zariadení.cs
dc.description.abstractThe aim of the present bachelor thesis was to design and implement a web user interface for checking and correcting OCR outputs which will be suitable for mobile and touchscreen devices. The user interface uses the OCR output variants that the user can use to modify the recognized text. The interface is implemented in JavaScript using the Vue JS framework. XAMPP package is used for the server part. The tool Axios is used for communication between the user interface and the server. The created interface allows users to quickly and easily correct the OCR outputs, either on a computer or on a mobile device.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectužívateľské rozhraniecs
dc.subjectoptické rozpoznávanie znakovcs
dc.subjectOCRcs
dc.subjectJavaScriptcs
dc.subjectVue JScs
dc.subjectXAMPPcs
dc.subjectoprava chýbcs
dc.subjectuser interfaceen
dc.subjectoptical character recognitionen
dc.subjectOCRen
dc.subjectJavaScripten
dc.subjectVue JSen
dc.subjectXAMPPen
dc.subjecterror correctionen
dc.titleUživatelské rozhraní pro rychlou opravu automatických přepisů textucs
dc.title.alternativeUser Interface for Efficient Corrections of OCR Outputen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-08-22cs
dcterms.modified2022-08-24-21:58:12cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid146339en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.08.25 08:52:18en
sync.item.modts2022.08.25 08:13:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKapinus, Michalcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Materna, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Jaká byla zpětná vazba z testování programu? Je možné v textu provádět i jiné než navrhované záměny?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record